Lauka diena “Perspektīvu, Latvijā selekcionētu graudaugu, pākšaugu un kartupeļu šķirņu audzēšana”

lauks-zeme-zirni-digsti-48768229SIA “Latgales lauksaimniecības centrs” aicina uz lauka dienu “Perspektīvu, Latvijā selekcionētu graudaugu, pākšaugu un kartupeļu šķirņu audzēšana”.  Lauka dienas notiks LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P2, LAD240118/P3 un LAD 240118/P4 ietvaros.

Demonstrējuma tēma (daļa): Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos (1. daļa)

Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums (2. daļa)

Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (3. daļa)

Norises vieta: Viļānu nov. Viļānu pag. Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km

Datums: 2018. gada 12. jūlijs

Darba kārtība:

12:00 – 12:20 Demonstrējuma lauka apskate. Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējumu dažādos Latvijas reģionos” LAD 240118/P2 (Veneranda Stramkale, Dr. agr., SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra” valdes locekle);

12:20 – 12:40 Demonstrējuma lauka apskate. Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”. LAD240118/P3 (Inga Stafecka, Mg. biol., AREI PPC Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas pētniece);

12:40 – 13:10 Demonstrējuma lauka apskate. Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos” LAD 240118/P4 (Veneranda Stramkale, Dr. agr., SIA „Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra” valdes locekle).

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei

logo_arei_projekts

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.