Lauka dienas Bioloģiskajiem lauksaimniekiem

AREAAPP “Agroresursu un ekonomikas institūts” Stendes pētniecības centrs” aicina uz lauka dienām “Demonstrējumi bioloģiskās saimniekošanas apstākļos”. Lauka dienas notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P3 un LAD240118/P4 ietvaros. 

Demonstrējuma tēma (daļa):
Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums (2. daļa)
Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos (3. daļa)

Norises vieta: Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Stendes pētniecības centrs (SPC), „Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258

Datums: 2018. gada 10. jūlijs

10:30-11:00 Reģistrācija

11:00-11:20 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātes (Gustavs Norkārklis, LBLA valdes priekšsēdētājs)

11:20-11:30 ELFLA projekts “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” (Inga Jansone, AREI Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece SPC)

11:30-11:50  Projekta Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai, lai ieviestu integrētās un bioloģiskās lauksaimniecības kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas 2017. gada rezultāti (Sanita Zute, AREI Laukaugu selekcijas un ģenētikas nodaļas vadošā pētniece SPC)

11:50-12:10 Auzu šķirnes bioloģiskās pārtikas ražošanai (Ineta Kārkla, Dobeles Dzirnavnieks)

12:10-12:20 ELFLA projekts „Pākšaugu, t.sk., Latvijā netradicionālu sugu un šķirņu demonstrējumu bioloģiskās saimniekošanas apstākļos” (Inga Jansone, AREI Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece SPC)

12:20-12:30 Iepazīšanās ar Sadarbības projektu “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā” (Inga Jansone, AREI Agroekoloģijas nodaļas vadošā pētniece SP)

12:50-14:00 Lauku izmēģinājumu apskate

no 14:00 Pusdienas

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei

logo_arei_projektsAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.