Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome aicina lauksaimniekus pieteikties mācībām par kooperāciju

galas liellopiLauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina lauksaimniekus pieteikties mācību kursam “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)”. Kursa ietvaros plānotas mācības 2019.gada 7.martā, 14.martā un 21.martā Rēzeknē, savukārt, 13. – 15. novembrī notiks pieredzes apmaiņa Īrijā.

Mācību kursa ietvaros pirmajā mācību dienā plānots iepazīstināt dalībniekus ar kooperācijas pamatprincipiem, informējot tos par ārējiem un iekšējiem nosacījumiem sekmīga kooperatīva izveidošanai. Otrajā dienā, savukārt, tiks sniegta informācija par normatīvo aktu prasībām attiecībā uz kooperatīvu dibināšanu un darbību. Tāpat otrajā mācību dienā grupa dosies vizītē uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību „Viļāni” (piena ražotāju kooperatīvs), lai iepazītos ar praktisko kooperatīva darbību. Lai apmācību dalībniekus apmācītu kooperatīva vadīšanā un ikdienas darbu plānošanā, trešajā mācību dienā tiks piedāvātas tēmas par kooperatīva vadības principiem, kā arī finanšu plānošanu un procesu vadību. Mācību brauciena laikā ārpus Latvijas grupas dalībnieki dosies kooperatīvu vizītēs Īrijā.

Dalība mācībās ir bez maksas – apmācības tiek finansētas no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi”. Pieteikties dalībai mācībās var līdz 2018.gada 31.decembrim. Mācību grupā dalībnieku vietu skaits ir ierobežots (20 dalībnieki), tādēļ reģistrācija tiks slēgta, pieteikto dalībnieku skaitam sasniedzot noteikto vietu skaitu mācību kursā. Katrs dalībnieks saņems apliecību par mācību kursa pabeigšanu.

LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs par kooperācijas nozīmīgumu saka: “Mēs redzam procesus pasaulē, tajā skaitā ražošanā un pārstrādē, un neizbēgams ir fakts, ka tikai sadarbojoties, kooperējoties mēs varam panākt rezultātu, lai spētu konkurēt un būtu stipri. Un tas nav domāts tikai ārējo tirgu apgūšanas nolūkos, bet arī lai mēs valsts ietvaros būtu spēcīgi, mums ir jākooperējas. Mēs uz to ejam, ir daudz vadītāji, kas to jau ir sapratuši, pierādot veiksmīgas kooperācijas praksi, kāds savukārt vēl plāno veidot vai kļūt par kooperatīva biedru, tāpēc aicinām izmantot iespēju – iegūt zināšanas un paskatīties praktiski uz kooperācijas iespējām apmeklējot seminārus.”

  Sīkāka informācija par mācību kursu pieejama šeit: https://www.registration.lv/macibu_kurss_kooperacija/  (VIETAS PIEEJAMAS TIKAI 3.MĀCĪBU GRUPĀ).

 

Informāciju sagatavoja:
Krista Garkalne, LOSP sabiedrisko attiecību speciāliste

Comments are closed.