Lauksaimniecības un pārtikas nozaru pārstāvjus aicina piedalīties konferencē

biooekonomieLatvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 1. decembrī plkst. 11.00 plānota konference “Zināšanās balstīta bioekonomika lauksaimniecības un pārtikas nozarē”, kurā aicināti piedalīties lauksaimniecības un pārtikas nozaru pārstāvji, lai kopīgi diskutētu par bioekonomikas prioritātēm un mērķiem valstī, tādējādi dodot iespēju ikvienam paust viedokli par turpmāk nepieciešamo atbalstu minētajām nozarēm.

Šobrīd Zemkopības ministrija (ZM) sadarbībā ar LLU izstrādā valsts bioekonomikas stratēģiju. Dokumenta plānošanas un sagatavošanas fāzē, kurā jānosaka bioekonomikas stratēģijas prioritārās jomas un darbības, uz diskusiju tiek aicināti nozaru pārstāvji un zinātnieki.

Konferences mērķis ir iezīmēt prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām, kā arī ar citām nozarēm. Konferencē būs iespēja uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokli, kas tiks ņemts vērā stratēģijas izstrādes procesā.

Turklāt Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā apņēmies nodrošināt Ziemeļvalstu labās prakses pārnesi un konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Ziemeļvalstu risinājumiem šajā nozarē. Tāpat būs iespēja iegūt informāciju par labiem bioekonomikas piemēriem Latvijas pārtikas un lauksaimniecības uzņēmumos.

Konference notiks LLU Jelgavas pilī, Senāta zālē, 278. telpā, Lielajā ielā 2, Jelgavā. Reģistrēšanās konferencei no plkst. 10.30.

Konferencei var reģistrēties līdz 28.novembrim šeithttp://ej.uz/tm71

Bioekonomikas stratēģija tiek izstrādāta, lai veicinātu bioekonomikas attīstību Latvijā, nodrošinātu tādu bioresursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izmantošanu, kas veicinātu pārtikas un barības, enerģiju, preces un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību ražošanu.

 

Avots: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Comments are closed.