Lauksaimniek! Svarīgi datumi šajā vasarā

spuildzitePavasaris, vasara un rudens ir būtisks periods, kad lauksaimniekiem jāievēro vairāki nozīmīgi datumi, lai saņemtu atbalsta maksājumus.
Līdz 25. jūnijam laukiem jābūt apsētiem vai apstādītiem ar vienotajā platību maksājuma pieteikumā norādīto kultūru, nodrošinot kultūraugu biezība vismaz 60% apmērā no laukā augošajiem augiem. Līdz 31. augustam LAD jāspēj konstatēt audzētais kultūraugs vai tā atliekas uz lauka.

Līdz 15.augustam ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas nav ES nozīmes zālāju biotopi un kas nav zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

Līdz 15.septembrim ir jābūt noganītiem vai nopļautiem un novāktiem zālājiem, kas ir ES nozīmes zālāju biotopi vai tie zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai.

15.septembris ir arī termiņš, kad papuvēm jābūt mehāniski apstrādātām; rindstarpām, kuru platums pārsniedz vienu metru, jābūt izpļautām vai mehāniski apstrādātām, nokaltušie ilggadīgo stādījumu koki vai krūmi jāaizvāc.

Līdz 15. septembrim jāsaglabā platības ar stiebrzāļu pasēju, kas bija sēta zem vasarājiem.

Līdz 1.oktobrim jābūt nokultiem zālājiem, kas izmantojami sēklaudzēšanai.

Šajā gadā kā ekoloģiski nozīmīga platība zaļināšanas prasību ievērošanai tiek uzskatīta arī starpkultūras, bet tām jābūt iesētām līdz 1.septembrim un uz lauka jābūt vismaz līdz 31.oktobrim.

Plašāk par svarīgiem datumiem var lasīt LAD mājaslapā materiālā “Svarīgi datumi un izmaiņas platību maksājumu saņemšanai 2017.gadā”.

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.