Lauksaimnieki par atbilstošās platības ha var iegādāties marķēto dīzeļdegvielu

dizelis00Dienests ir pieņēmis lēmumu par lauksaimniecības produkcijas ražotājam piešķirto marķētās dīzeļdegvielas kopējo daudzumu kārtējam saimnieciskajam gadam. No 2019.gada gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.novembrim var iegādāties ne vairāk kā 90 procentus no kopējā piešķirtā degvielas daudzuma.

Šogad dīzeļdegvielas saņemšanai ir pieteikušies 17310 lauksaimnieki. Dīzeļdegvielu var izmanto pašpārvadājumiem un traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Līdz šā gada 30.novembrim dienests atkārtoti vērtēs lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbilstību prasībām, lai saņemtu degvielu. Dienests ņems vērā Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto gada ienākumu deklarācija vai uzņēmuma gada pārskatu, kā arī šo dokumentu precizējumus, kas iesniegti līdz 30.septembrim.

Lauksaimniekiem piešķiramo dīzeļdegvielas daudzumu nosaka, ņemot vērā audzējamo kultūru:

– augkopība — 100 litru uz vienu hektāru,
– augļkopība, ogulāji un dārzkopība — 130 litru uz vienu hektāru,
– zālāju platības, ja tiek nodrošināts minimālais lauksaimniecības dzīvnieku blīvums vismaz 0,5 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru (bioloģiskajās saimniecībās blīvums vismaz 0,4 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru), — 130 litru uz vienu hektāru,
– zālāju platības dzīvnieku barības primāram ražotājam, kam Lauksaimniecības datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki — 60 litru uz hektāru,
– zeme zem zivju dīķiem — 60 litru uz hektāru,
– citas kultūras un platības, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai — 60 litru uz vienu hektāru.
2019./2020.saimnieciskajā gadā dīzeļdegvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi nepiešķir grūtībās nonākušiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
Avots: LAD

Comments are closed.