Lauku diena “Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos”

Bilde_Lote_21_ReķiSIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” 2018. gada 23 augustā aicina uz lauku dienu “Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos”.

Norises vieta: ZS “Reķi”, Katvaru pagasts, Limbažu novads

 

Darba kārtība:

10:30-11:00    Ierašanās un rīta kafija

11:00-11:10    ZS Reķi saimniecības izveide un attīstība (ZS Reķi pārstāvis)

11:10-11:20    SIA LAAPC realizētie demonstrējumu projekti augu aizsardzībā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece)

11:20-11:40    Potenciālie bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi slimību ierobežošanai augļkopībā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece; Lote nr. 21)

11:40-12:00    Ābeļu kraupja ierobežošana z/s Reķi iekārtotajā demonstrējuma izmēģinājumā (R.Rancāne, SIA LAAPC pētniece; Lote nr. 21)

12:00-13:00    Brīvdabas pusdienas un diskusijas

13:00-13:20    Potenciālie bioloģiskie augu aizsardzības līdzekļi kaitēkļu ierobežošanai augļkopībā un to izmantošana demonstrējuma izmēģinājumā (E.Jākobsone, SIA LAAPC agronome; Lote nr. 18)

13:20-13:40    Problemātiskie kaitēkļi bioloģiskajos ābeļu stādījumos, to monitorings un ierobežošanas iespējas (J.Gailis, SIA LAAPC entomologs; Lote nr. 18)

13:40-14:00    Diskusija par aktuālajām problēmām augu aizsardzībā

14:00-15:00    Demonstrējumu izmēģinājumu apskate

*Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei

Demonstrējuma tēma (Lote Nr.21): “Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos” LAD Līguma nr. LAD 240118/P21

Demonstrējuma tēma (Lote Nr.18): “Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos dažādos Latvijas reģionos” LAD Līguma nr. LAD 240118/P18

 

Par ierašanos ziņot līdz 20. augustamLaurai Ozoliņai-Polei: rakstot uz [email protected] vai zvanot uz mob. tālr. 28337691

Projektu logo

 

Comments are closed.