LBLA BIEDRU KOPSAPULCE

Ielūgums uz Kopsapulci 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopsapulces darba kārtība:

10:00 – 11:00 Ierašanās, dalībnieku reģistrācija.

11:00 – 11:20 Kopsapulces atklāšana:

 • LBLA valdes priekšsēdētāja Gustava Norkārkļa uzruna;
 • Zemkopības ministrijas valsts sekretāres Daces Lucauas uzruna;

 

11:20 – 13:30 Konference

“Kopējā lauksaimniecības politika un tās ilgtspējīgā attīstība. Pesticīdu (NE) lietošana Latvijas lauksaimniecībā”

 • Augu aizsardzības līdzekļu lietošana Latvijas lauksaimniecībā, Iveta Ozoliņa (Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece);
 • Pesticīdu izmantošana Latvijā ilgtspējīgas lauksaimniecības kontekstā, Jana Simanovska (vides inženierzinātņu doktore, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”);
 • Lauksaimniecības ilgtspējīgā attīstība, Edgars Tavars (Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs);
 • Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020. gada, Liene Jansone (Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore);
 • Bioloģiskā lauksaimniecība kā SEG emisiju ierobežošanas iespēja Latvijā, Dzidra Kreišmane (LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā profesore,  vadošā pētniece);

 

13:30 – 14:10 Pusdienas;

 

14:10 – 14:30 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes un valdes priekšsēdētāja vēlēšanas, jaunās padomes sastāva apstiprināšana.

14:30 – 15:10 Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas darbība:

 • LBLA darbība 2017. gadā;
 • LBLA darbības plāns 2018. gadam;
 • LBLA statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana;
 • Jauno biedru uzņemšana;
 • Revidenta ziņojums, LBLA 2017. gada pārskata apstiprināšana (LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis);

 

15:10 – 15:20 Vēlēšanu rezultātu paziņošana;

Comments are closed.