LBLA biedru kopsapulcē diksutēs par ilgtspējīgu lauksaimniecību un pesticīdu (NE) lietošanu Latvijas lauksaimniecībā

kopsapulceŠī gada 22. martā Berģu kultūras namā notiks biedrības „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) ikgadējā biedru kopsapulce. Sapulces pirmajā daļā konference „Kopējā lauksaimniecības politika un tās ilgtspējīgā attīstība. Pesticīdu (NE) lietošana Latvijas lauksaimniecībā”, savukārt pēc tās LBLA valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas, jaunā padomes sastāva apstiprināšana, kā arī kopīgi atskatīsimies uz paveikto 2017. gadā un sniegsim ieskatu šogad plānotajiem un jau iesāktajiem darbiem.

Kā zināms, pašlaik notiek aktīvs darbs pie Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) izstrādes, bet vai tā būs ilgtspējīga sabiedrības, lauksaimnieku un vides aizsardzības kontekstā? Vai ilgtspējīga lauksaimniecība ir prasmīga dabas resursu izmantošana, saglabājot bioloģisko daudzveidību, vai tomēr šo vārdu salikumu attiecina uz lielo lauksaimniecība biznesu? Vai lauksaimniecība Latvijā kādreiz spētu pastāvēt bez pesticīdu lietošanas?

LBLA valdes priekšsēdētājs Gustavs Norkārklis: „Eiropas Savienībā daudz diskutē par pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un to kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Pretēji tam, ka citās Eiropas valstīs pesticīdu izmantošanas daudzums samazinās, Latvijā tos lieto arvien vairāk. Būtu nepieciešams rīcības plāns, kā samazināt pesticīdu patēriņu Eiropas Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kontekstā. Nozīmīga būtu stingrāka pesticīdu lietošanas uzraudzība un kontrole, kā arī nepieciešams paplašināt aizsargjoslas ne tikai attiecībā pret ūdenstilpēm, bet arī publiskām vietām – skolām, parkiem un viensētām. Ja vēlamies būt patiešām zaļa Eiropas valsts, tad sagaidām aktīvu rīcību no Zemkopības ministrijas un politiķiem”.

Konferencē piedalīsies nozares eksperti – vides inženierzinātņu doktore Jana Simanovska, LLU Lauksaimniecības fakultātes Agrobiotehnoloģijas institūta asociētā profesore, vadošā pētniece Dzidra Kreišmane, Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta direktore Liene Jansone, Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece Iveta Ozoliņa un Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.

Kopsapulces otrajā daļā LBLA vadītājs Gustavs Norkārklis atskatīsies uz biedrības darbību 2017. gadā un iepazīstinās sapulces dalībniekus ar šogad paveicamo. Tāpat LBLA biedriem būs jāievēl jaunā LBLA padome, valde un valdes priekšsēdētājs, kas turpmākos 3 gadus darbosies biedrībā, lai pārstāvētu bioloģisko lauksaimnieku intereses gan Latvijas, gan Eiropas lauksaimniecības politikas veidošanā un īstenošanā.

Sapulce notiks Berģu kultūras namā, Brīvības gatvē 455, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, kopsapulces sākums plkst. 11:00. Pieteikšanās, zvanot pa tālr. 20262027 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]!

Comments are closed.