LBLA līdzdarbojas projektā “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos”

projektsAr 2018. gada martu Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar LBLA ir uzsācis demonstrējumu projekta “Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums dažādos Latvijas reģionos” realizāciju, iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana”, identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA ietvarā. Projekta īstenošanas laiks 2018.-2023. gads.

Demonstrējuma mērķis ir praktiski nodemonstrēt, iepazīstināt lauksaimniekus ar bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvām, Latvijas apstākļiem īpaši atlasītām kartupeļu un graudaugu šķirnēm, novērtējot ražību, konkurētspēju ar nezālēm, ražas atbilstību izmantošanas veida kvalitātes prasībām, salīdzinot tās ar šobrīd plašāk audzētām šķirnēm.

Vismaz reizi gadā tiks organizēta lauka dienas visos trīs reģionos – AREI Stendes PC, Priekuļu PC un SIA Latgales Zinātnes centrā, kuras laikā demonstrējuma objektā vietā būs pieejami aplūkošanai plānotie demonstrējuma varianti.

Projekta partneri – SIA “Latgales lauksaimniecības zinātnes centrs”, ZS “Krikši”, biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Demonstrējuma noslēgumā (2022. gadā) tiks organizēts publisks seminārs, kurā interesenti un mērķauditorija tiks iepazīstināti ar demonstrējuma rezultātiem.

 

 

ES atbalsts

Comments are closed.