Latvijas Bioloģsikās lauksaimniecības asociācijai mainījies bankas konta numurs

Sakarā ar VA/S “Latvijas Hipotēku un zemes banka” reorganizāciju, LBLA ir mainīts konts:
Līdz ar to LBLA rekvizīti ir šādi:

Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
Banka: A/s “SEB banka”
KONTA NUMURS: LV35UNLA0050019843123
Swift: UNLALV2X

Comments are closed.