Tiks realizēts projekts par patērētāju informēšanu saistībā ar bioloģisko lauksaimniecību

LBLAŠī gada 22. jūlijā Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija parakstīja līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par vērienīga Eiropas Savienības finansēta projekta īstenošanu.
Šajā projektā divu gadu garumā izglītosim un informēsim sabiedrību par bioloģisko pārtiku, un veicināsim bioloģiskās pārtikas patēriņu.

Projekta partneris, kas īstenos ieplānotās aktivitātes, ir sabiedrisko attiecību aģentūra “LEAD. Korporatīvā komunikācija”. Projekta aktivitātes ietvers mājaslapas izveidi – tajā būs pilnīga un izsmeļoša informācija par bioloģisko pārtiku, kā arī karte ar vietām, kurās to var iegādāties, plānota sadarbība ar Latvijas skolām, degustācijas, ekspozīcijas pilsētu svētkos un tiešā komunikācija ar patērētājiem. Tāpat projekta ietvaros veidos 10 sēriju televīzijas raidījumu par bioloģisko pārtiku, kā arī reklāmas kampaņu.

 

Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar:

Liene Brizga (LEAD)
[email protected]
29110527

Inese Romanova (LBLA)
[email protected]
28378038

Comments are closed.