LLKC Valmieras birojs aicina apgūt mācību kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”

gettyimages-175590398Mācību ietvaros kursanti apgūs tēmas: Eiropas Savienības un Latvijas likumdošana un normatīvie akti, kas jāievēro bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumos; Bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanās process; Bioloģiskās saimniekošanas metodes lopkopībā un augkopībā; Pamatzināšanas grāmatvedībā un ražošanas plāna izstrādē.

Mācību ilgums 180 stundas. Lekciju nodarbības, praktiskās mācības un nobeiguma darba izstrādi vadīs LLKC speciālisti. Kursanti iegūs praktiskās zināšanas mūsu novadu labākajās bioloģiskajās saimniecībās, kā arī  daudz laika  veltīs patstāvīgajām darbam, izstrādājot savas saimniecības attīstības un ražošanas plānu. Kursu noslēgumā būs izstrādātā darba „ Ražošanas plāns” aizstāvēšana un zināšanu pārbaude atbildot uz testa jautājumiem. Sekmīgi pabeidzot mācības, varēs saņemt apliecību, kas apstiprina iegūtās zināšanas bioloģiskās lauksaimniecības jomā un dos iespēju sertificēt saimniecību.

Mācības plānotas no 26. oktobra līdz 20. decembrim. Teorētiskās mācības norisināsies Mūrmuižas ielā 9, Valmiera, ( 3.stāvs), praktiskās nodarbības- Vidzemes novadu saimniecībās.

 

Pieteikšanās mācībām līdz 17.10.2017. pie Valmieras Lauku konsultāciju biroja vadītājas Daigas Siliņas.

 

Comments are closed.