LLU Augu aizsardzības zinātniskā institūta “Agrihorts” lauka diena “Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos”

apple-orchards1LLU Augu aizsardzības zinātniskais institūts  “Agrihorts” aicina uz lauka dienu “Slimību un kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos ābeļu dārzos”. Lauka diena notiks 2020. gada 25. augustā Limbažu novada Katvaru pagasta ZS “Reķi”. 

 

Darba kārtība:

 Laiks

Tēma

10:00-10:30 Ierašanās un reģistrēšanās lauka dienai
10:30-10:45 z/s “Reķi” pārstāvis par saimniecību
10:45-11:00 Ābeļu slimību ierobežošana bioloģiskajos stādījumos ierīkotajos demonstrējuma izmēģinājumos1 (R.Rancāne, LLU “Agrihorts”)
11:00-11:15 Ābeļu kaitēkļu ierobežošana bioloģiskajos stādījumos ierīkotajos demonstrējuma izmēģinājumos2 (L. Ozoliņa-Pole, LLU “Agrihorts”)
11:15-11:30 Tuvākās nākotnes aktualitātes augu aizsardzībā (A.Lestlande, VAAD)
11:30-11:45 Mēslošanas un citu līdzekļu piedāvājums bioloģiskajiem ābeļu stādījumiem (SIA A.M.Ozoli pārstāvis)
11:45-12:30 Kafijas pauze
12:30-14:00 Demonstrējumu izmēģinājumu parauglaukumu apskate

*Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei
1 Demonstrējuma tēma (Lote Nr.21): “Pamatvielu, kas izmantojamas augu aizsardzībā, efektivitātes demonstrējums bioloģiskajos augļu dārzos dažādos Latvijas reģionos”

2 Demonstrējuma tēma (Lote Nr.18): “Dažādu bioloģisko augu aizsardzības metožu un līdzekļu izmantošana kaitēkļu ierobežošanai bioloģiskajos stādījumos/sējumos dažādos Latvijas reģionos”

 

 

Par ierašanos ziņot līdz 21. augustam Regīnai Rancānei: rakstot uz [email protected] vai zvanot uz mob. tālr. 26361918.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.