LLU Mūžizglītības centrs aicina uz Eiropas Savienības finansētu 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”

11Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir lieliska iespēja spert pirmos soļus bioloģiskās lauksaimniecības izzināšanā, tāpēc LLU Mūžizglītības centrs aicina uz Eiropas Savienības finansētu 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai. Mācības tiek realizētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītība un prasmju apguves pasākumi” ietvaros” (LAD Līguma nr. LAD131118/P44)

Mācību programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:
– Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi;
– Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības;
– Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana;
– Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana;
– Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai;
– Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

 

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Nodarbību norises laiks vienreiz nedēļā ceturtdienās.
Kursu sākums 23. janvārī No plkst.9.00 – 16.00

Kursu norise: Krimuldas muiža, Mednieku iela 3, Sigulda

Pieteikties un informācijai zvanīt pa telefonu 27839729 vai rakstot [email protected]

Comments are closed.