LLU Mūžizglītības centrs aicina uz Eiropas Savienības finansētu 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”

beautiful-book-learning-text-favim-com-323496LLU Mūžizglītības centrs aicina uz Eiropas Savienības

finansētu 160 stundu kursu “Bioloģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt bioloģiskās saimniekošanas pamatus pielietojot teorētisko un praktisko nodarbību ciklus profesionālu, praktizējošu pasniedzēju vadībā izmantojot praktizējošu saimniecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai.
Kursu noslēgumā jūs saņemsiet apliecību par profesionālās tālākizglītības programmas apgūšanu.

Programma veidota no kursu cikliem šādās tēmās:

– Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko saimniekošanas metodi;
– Bioloģiskās lauksaimniecības reglamentējošie normatīvie akti, sertifikācija un tās prasības;
– Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga bioloģiskās augkopības produkcijas ražošana;
– Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga lopkopības produkcijas ražošana;
– Pārdošanas veicināšanas pasākumi bioloģisko produktu noieta veicināšanai;
– Prasības un risinājumi bioloģisku produktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Kursu norises laiks vienreiz nedēļā ceturtdienās. Pirmā nodarbība 15.septembrī. Kursi notiks reizi nedēļā otrdienās.

Norises vieta, Krimuldas muiža, Mednieku iela 3, Siguldā.
Kopējais kursa ilgums 6 mēneši.

Pieteikšanās un informācija pa tel. 27839729 vai e-pastā: [email protected]

Comments are closed.