Mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellopu ganīšanā”

IMG_59332019. gada 4.-5. aprīlī Zaubē zemnieku saimniecībā Atēnas notiks biedrības “Gaļas liellopu audzētāju biedrība” organizētās divu dienu mācības „Ganību zālāju sastāvs gaļas liellopu ganīšanā”.
Lektore – profesore Dzidra Kreišmane.

 

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 11,42 euro mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 euro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 57,10 euro.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Pieteikšanās obligāta, dalībnieku skaits ierobežots.

Visiem, kuri būs apmeklējuši vismaz 75%, tiks izsniegts apliecinājums.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 28628983 vai rakstot uz e-pastu: [email protected].

Pirms apstiprināsim Jūsu reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt mācību dalībnieka reģistrācijas anketu (pielikumā).

Papildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda Jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozare vai pārtikas ražošanas nozare vai mežsaimniecības nozare).

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, Zemesgrāmata, kas apliecina, ka Jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja Jūs 2017.gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem -skaidrojumu ieraksta Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā Piezīmes –radniecības saistību ar uzņēmuma īpašnieku, kā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība. Vērtētājiem un pārraugiem – sertifikāta kopija.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

unnamed

Comments are closed.