Mainīta Skolas piena programmas atbalsta aprēķināšanas kārtība

skolas-piens_1Lai straujais piena iepirkuma cenas kāpums neradītu zaudējumus atbalsta pretendentiem Skolas piena programmā, valdība otrdien, 6. decembrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanu piena produktu piegādei izglītības iestādēs. 

ES atbalsta likme programmā ir nemainīga. Savukārt valsts līdzfinansējuma likmi nosaka pa ceturkšņiem, pamatojoties uz informāciju par vidējo svaigpiena iepirkuma ikmēneša cenu valstī iepriekšējo trīs mēnešu laikā.

Tādēļ situācijās, kad mēneša laikā piena iepirkuma cena strauji palielinās par vairāk nekā 12 procentiem, kā, piemēram, 2016.gada septembrī un oktobrī (kad cenas kāpums pret iepriekšējo mēnesi bija attiecīgi 13 un 18 procenti), un tirgus prognozes liecina, ka sagaidāms arī turpmāks cenas kāpums, pretendentam aprēķināmais atbalsta apmērs ir nozīmīgi mazāks nekā reālās Skolas piena produktu izmaksas.

Grozījumi noteic: ja mēnesī, par kuru pretendents iesniedzis atbalsta iesniegumu, valsts vidējā svaigpiena iepirkuma cena ir bijusi vismaz par 12 procentiem augstāka nekā valsts līdzfinansējuma likmes aprēķināšanai izmantotā trīs mēnešu vidējā svaigpiena iepirkuma cena attiecīgajam ceturksnim, tad Lauku atbalsta dienests (LAD) pretendentam atbalstu par vienu litru piena palielina par šo cenu starpību un izmaksā par visu atbalsta iesniegumā norādīto un apstiprināto piena daudzumu.

Ja atbalsta pretendents nav piena pārstrādes uzņēmums, viņš šo atbalsta palielinājumu pārskaita piena pārstrādes uzņēmumam, jo svaigpiena iepirkuma cena ir tiešās izmaksas, kas rodas piena pārstrādes uzņēmumam.

Ja, piemērojot atbalsta palielinājumu cenu starpības dēļ, kopējais atbalsta apmērs par vienu litru piena pārsniegs noteikto maksimālā atbalsta apmēru, tad atbalsta palielinājums tiks samazināts par pārsniegto daļu.

Jaunos nosacījumus par atbalsta palielinājumu var piemērot produktiem, kas piegādāti, sākot no 2016. gada 1. oktobra.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.521 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs””stāsies spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.