Migrējošo putnu nodarīto postījumu novēršanai pieejamas kompensācijas

gajputni-47979881Gājputni pavasara un rudens migrācijas laikā nereti nodara kaitējumu dažādām lauksaimniecības kultūrām un lai tos segtu, lauksaimniekiem ir iespēja Dabas aizsardzības pārvaldē pieteikties kompensācijām par nemedījamo sugu, piemēram zosu, dzērvju,jūras kraukļu u.c. nodarītajiem postījumiem.

Dabas aizsardzības pārvalde (turpmāk – Pārvalde)  šopavasar jau saņēmusi pirmos pieteikumus un atgādina, ka kompensācijām jāpiesakās iespējami ātri pēc postījumu konstatēšanas, lai eksperti varētu situāciju izvērtēt un lemt par zaudējumu apmēru un kompensācijas piešķiršanu.

“Pagājušajā gadā  visbiežāk postītā kultūra lauksaimniecībā bija ziemas kvieši  – 47% no pieteiktajiem gadījumiem un lauka pupas  – 27%. Postīti tika arī zirņi, auzas, vasaras mieži un rapsis. Savukārt lielāko daļu no kaitējuma nodarījušas zosis  (82% no pieteiktajiem gadījumiem), kā arī gulbji un dzērves,” stāsta Pārvaldes Kompensāciju administrēšanas nodaļas vadītājs Ģirts Baranovskis.

Kompensācijām var pieteikties arī zivsaimnieki, kuriem zaudējumus radījušas zivjēdāju putnu sugas un ūdri. Tāpat arī kompensācijas var saņemt biškopji, kuru bišu druvās viesojušies un nedarbus sastrādājuši lāči.

Ģ. Baranovskis uzsver: “Lai saņemtu kompensāciju, postījumu vietā ir jābūt īstenotiem aizsardzības pasākumiem postījumu novēršanai, piemēram, jābūt uzstādītiem vizuālajiem vai akustiskajiem atbaidītājiem.”

Dabas pētnieki skaidro, ka zosis un gulbji ir migrējošie putni, kas pulcējas lielos baros un ceļošanas laikā periodiski apstājas, lai atpūstos, paēstu un pārlaistu nelabvēlīgus laika apstākļus. Migrēšana uz un no ziemošanas vietām putniem ir ļoti “dārgs” pasākums – tas prasa ļoti lielu enerģijas patēriņu. Tāpēc šādas regulāras apstāšanās vietas ir ļoti nozīmīgas, lai putni spētu sasniegt ceļošanas galamērķi. Cilvēku izmainītā vidē – lauksaimniecības zemēs, migrējošie putni apmetas, jo tiem trūkst dabisku barošanās un atpūtas vietu, kā arī kultivētajās platībās putniem barība ir vieglāk pieejama.

Plašāks skaidrojums par kompensāciju piešķiršanas kārtību un aprēķiniem, kā arī iesnieguma forma lejupielādei  pieejama Pārvaldes mājaslapā: https://www.daba.gov.lv/public/lat/pakalpojumi/#kompensacijas/.

Pieteikumu iespējams iesniegt, atsūtot to pa pastu, klātienē Pārvaldē, kā arī pa e-pastu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.  Papildus informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē zvanot uz tālruni: 67509766 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]

 

 

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Comments are closed.