Mūžībā aizgājusi agronome, lauksaimniecības zinātņu doktore Māra Vaivare

No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt!
(K. Apškrūma)

 

 

Māra bija viena no bioloģiskās lauksaimniecības veidotājām Latvijā, zemes kopēja pēc sirds aicinājuma. Viņa mācīja saimniekot, saudzējot Latvijas dabu. Pētnieces darbā Zemkopības institūtā Skrīveros sakņotās zinātnisko pētījumu idejas pārbaudījusi un praktiski pielietojusi pašas zemnieku saimniecībā “Ragāres”. Saimniecību veidoja un loloja kopā ar dzīves draugu Jāni, un tā ir viena no pirmajām bioloģiskajām saimniecībām Latvijā. Māra ne tikai pati saimniekoja, izmantojot bioloģiskās metodes, bet sniedza zināšanas arī tiem, kuri izrādīja interesi par bioloģisko saimniekošanu.
Māras vadībā ir sagatavoti 4 izdevumi grāmatai „Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā”, savas atziņas viņa ir apkopojusi grāmatā „Vide un bioloģiskā lauksaimniecība”, bijusi līdzautore bioloģiskās lauksaimniecības rokasgrāmatas sagatavošanā un daudzām citām publikācijām. Kā labākajai publicistei – agronomei un praktiķei 2007. gadā Mārai  piešķirta Ernesta Sovera balva.
Māra dāsni dalījās savā plašajā pieredzē un zināšanās, arī šodien interesenti laipni gaidīti ZS „Ragāres”. Mīlot un saudzējot dabu Māra saimniekot iemācījusi arī savam mazdēlam Jānim, kurš ar vecmāmiņas svētību turpina iesākto.
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” izsaka lielu pateicību Mārai par publicēšanai sagatavoto atkārtoto izdevumu „Praktiskā bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā”. Pie šī izdevuma Māra strādāja līdz sava mūža pēdējam brīdim.

Latvijas bioloģisko lauksaimnieku saime skumjās noliec galvas skaistā, darbīgā un dāsnā Māras Vaivares mūža priekšā.

Atvadīšanās no Māras notiks šo piektdien (11.03.2016) plkst. 14:00 Veco kapu kapličā, Skrīveros

Comments are closed.