Nodrošinās sēklas iepakojuma oficiālo etiķešu drošību un sēklas materiāla izsekojamību

graudiValdība otrdien, 14.jūnijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

 

 

 

Grozījumi noteic, ka sēklu iepakojumu oficiālajās etiķetēs no 2017. gada 1. aprīļa jānorāda oficiāli piešķirtais sērijas numurs. Lai norādītu sērijas numuru, nepieciešams veikt izmaiņas Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas (KUVIS) sēklu etiķešu modulī, izveidojot etiķešu numerācijas sistēmu un piešķirot etiķetei unikālu numuru atkarībā no auga sugas, šķirnes, kategorijas un ražas gada, kā arī izmaiņas etiķešu drukāšanas termoprintera etiķešu uzdrukas programmā. Tādējādi nodrošinās sēklas materiāla izsekojamību un etiķešu izsniegšanas, izplatīšanas un izmantošanas kontroli.

Noteikumi paredz precizēt sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtību, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu. Ieviešot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteikto klusēšanas un piekrišanas principu, sēklu sagatavotājam, saiņotājam, ievedējam un tirgotājam, noteiktajā termiņā nesaņemot atbildi uz Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) iesniegtu iesniegumu, būs tiesības uzskatīt, ka iesniegums VAAD ir izskatīts, pieņemts pozitīvs lēmums un persona reģistrēta Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

Noteikumi arī paredz nosacījumus hibrīdo miežu šķirņu sertifikācijai un attālumiem starp putekšņu avotiem, kā arī prasības šķirnes identitātei un tīrībai. Tāpat ir palielināts mitruma saturs, ar kādu pieļaujams sertificēt griķu sēklas, tādējādi samazinot administratīvo slogu griķu sēklaudzētājiem.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.februāra noteikumos Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.