Nosacījumi piensaimniekiem pielāgošanas atbalsta saņemšanai

milk2-defaultZemkopības ministrija (ZM) informē, ka valdība maija sākumā atbalstīja ZM sagatavotos grozījumus noteikumos par Eiropas Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Izmaiņas papildina ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu ar 7 miljoniem eiro lielu finansējumu no valsts budžeta, lai mazinātu ieņēmumu samazinājumu ražotājiem, ko radījis 2014.gada augustā ieviestais importa embargo.

Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalsts saskaņā ar ES nosacījumiem tiks piešķirts pēc tādiem pašiem kritērijiem kā ES ārkārtas pielāgošanas atbalsts 2016. gada decembrī. To maksās par tonnu piena, kas piegādāts pirmajam pircējam vismaz 500 kg apjomā laikā no 2016. marta līdz augustam, ja ražotājs ir bijis iesaistījies kādā no atbalsttiesīgajām darbībām:

  • ražošanas nepalielināšana vai samazināšana (piegādātā piena daudzums nepārsniedz iepriekšējā gada rādītāju noteiktā laikposmā);
  • maza mēroga lauksaimniecība (ne vairāk kā 50 slaucamās govis),
  • iesaistīšanās sadarbības projektā (piena piegāde kooperatīvajai sabiedrībai);
  • kvalitātes shēmu īstenošana (nacionālā pārtikas kvalitātes shēma vai samazināts somatisko šūnu skaits un baktēriju kopskaits);
  • vidi un klimatu saudzējošu metožu izmantošana (bioloģiskā lauksaimniecība, biogāzes ražošana).

Lai saņemtu valsts papildu ārkārtas pielāgošanas atbalstu, ražotājam slaucamām govīm bija jābūt reģistrētām uz 2017. gada 1. februāri.

Tāpat kā ES ārkārtas pielāgošanas atbalstam, arī valsts papildu atbalsta likme par tonnu būs lielāka (par 10 procentiem) tiem ražotājiem, kuri piegādāja pienu kooperatīvai sabiedrībai (t.sk. citā ES dalībvalstī reģistrētai), kura pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kurai pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus.

Provizoriskā atbalsta likme būs 16 eiro par tonnu, bet ražotājiem, kam pienāksies par 10 procentiem augstāka atbalsta likme, tā būs aptuveni 17 eiro par tonnu.

Tāpat kā līdz šim, piena ražotājam nav jāiesniedz pieteikums atbalsta saņemšanai, jo katram ražotājam izmaksājamo atbalstu Lauku atbalsta dienests aprēķinās un pārskaitīs vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā norādītajā attiecīgā ražotāja kontā. Plānots, ka atbalstu izmaksās līdz 2017. gada 30. septembrim.

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2016. gada 25. oktobra noteikumos Nr. 688 “Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem” pieejama MK tīmekļvietnē un oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.

Vienlaikus ZM arī vērš piensaimnieku uzmanību, ka piena govju ganāmpulku īpašniekiem 2017.gadā nav plānots pārejas posma valsts atbalsts ciltsdarbam par ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu piena šķirņu slaucamajām govīm.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.