Nosaka 9,76 miljonu eiro atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem

img_5224Otrdien, 25. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Eiropas Savienības (ES) ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtību piena ražotājiem. Noteikumu projekts nosaka kritērijus par 9,76 miljonu eiro lielā atbalsta piešķiršanu Latvijas piena ražotājiem, lai sekmētu tirgus stabilizāciju un veicinātu saimniecību ekonomisko ilgtspēju.

Zemkopības ministrija atbalsta piešķiršanas kārtībā ir noteikusi piecas no septiņām Eiropas Komisijas (EK) piedāvātajām aktivitātēm, kuru mērķis ir dot ieguldījumu tirgus stabilizācijā un veicināt saimniecību ekonomisko ilgtspēju un par kuru īstenošanu ražotāji var saņemt atbalstu (ražotājs atbalstu saņem tikai par vienu aktivitāti).

Kārtībā noteikts, ka atbalstu piešķir piena ražotājam, kuram uz 2016. gada 1. septembri ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas govis un kurš noteiktā laikposmā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm:
–    Ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu;
–    Kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;
–    Sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu;
–    Videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu piemērošanu;
–    Maza mēroga lauksaimniecību.

Plašāka informācija par atbilstības kritērijiem un nosacījumiem pie katras aktivitātes pieejama atbalsta piešķiršanas kārtībā.

Tāpat atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem atbalstu piešķir par laikā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam pircējam piegādāto piena daudzumu.

Atbalsta likme par tonnu pirmajam pircējam piegādātā piena tiks palielināta par 10% tiem atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem, kas ir biedri atbilstīgā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā (piena nozarē) vai citā ES dalībvalstī reģistrētā piena nozares kooperatīvajā sabiedrībā, ja attiecīgā kooperatīvā sabiedrība pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai tai pieder vairāk nekā 50 procentu pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus.

Kārtība neparedz piena ražotājam iesniegt pieteikumu atbalsta saņemšanai, jo katram ražotājam izmaksājamo atbalstu Lauku atbalsta dienests aprēķinās un pārskaitīs vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā norādītajā attiecīgā ražotāja kontā.

Atbalsta piešķiršanas kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu “Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.