Notiks konference par bioloģisku un no antibiotikām brīvu cūkkopību Latvijā

16. septembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības universitāte) Jelgavā norisināsies noslēguma konference projektam «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem».

Konferences ietvaros Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) pētnieki iepazīstinās ar projekta laikā veikto cūku nobarošanas eksperimentu rezultātiem un sniegs ražošanas saimnieciskā izdevīguma salīdzinošo vērtējumu. Cūkgaļas ražotāji, kuru vidū būs SIA Ulbroka, SIA Ecoland z/s Jurkas, dalīsies ar praktisko pieredzi bioloģiskajā cūku nobarošanā. Zinātnieki iepazīstinās ar projekta laikā izstrādāto bioloģiskās cūkgaļas kvalitātes standartu, kā arī ar rekomendācijām no antibiotikām brīvai cūkkopībai. Mazumtirdzniecības uzņēmuma Skai Baltija pārstāvis stāstīs par praktisko pieredzi biocūkgaļas tirdzniecībā. Ar bioloģisko cūku selekcijas kritērijiem iepazīstinās eksperts no SIA Cūku ciltsdarba centrs.

Par ārvalstu cūkkopju pieredzi darbā bez antibiotiku izmantošanas stāstīs veterinārijas eksperte no Nīderlandes KarienKoenders. Savukārt ar praktisko pieredzi bio cūkkopībā Ukrainā iepazīstinās speciālists ThomasBrunner. PROGRAMMA PIEEJAMA ŠEIT!

Konferencē aplūkotie temati pašlaik nozarē ir sevišķi aktuāli, norāda kooperatīvās sabiedrības Latvijas Cūku audzētāju asociācija (LCAA) vadītāja Dzintra Lejniece. «Ja runājam par Latvijas patērētāju nodrošinājumu ar pārtiku, tad ļoti svarīga ir tādu barības līdzekļu pieejamība cūkkopjiem, kas ir no pašmāju izejvielām. Šis temats bija pētnieku un lauksaimnieku fokusā projekta «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz  antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem» gaitā. Tāpat Eiropā ļoti aktuāls virziens ir bioloģiskā cūkkopība kā ražošanas metode. To pašu var teikt par cūkkopību bez antibiotikām, kas ir īpaši nozīmīga, ņemot vērā Eiropas Komisijas izstrādāto antimikrobiālās rezistences apkarošanas rīcības plānu, lai mazinātu tās rašanos un izplatīšanos,» skaidro Dz. Lejniece.

Projekta virsmērķis ir attīstīt konkurētspējīgu cūkkopību Latvijā, kuras viens no nišas produktiem ar augstu pievienoto vērtību ir bioloģiski audzēta cūkgaļa, atzīmē LCAA vadītāja. «Būtiski, ka projekta noslēguma konferences lektori katrs pārzina savu specifisko jomu un spēs dalīties gan ar praktisko pieredzi no citu valstu audzētājiem un jomas profesionāļiem, gan arī to zinātnieku un praktiķu pieredzi, kas piedalījās pētījumos un eksperimentos,» atzīmē Dz. Lejniece.

Kā ziņots iepriekš, 73% aptaujāto pircēju atzinuši, ka, iegādājoties cūkgaļu, vēlas redzēt marķējumu par paaugstinātām dzīvnieku labturības un vides prasībām. Neskatoties uz to, Latvijā biocūkgaļas ražošana ir tikai sākumstadijā – ražotāju ir maz, bio cūku kopskaits – neliels. Bioloģisko cūku īpatsvarspašlaik veido vien 0,6% no kopējā cūku skaita valstī, savukārt bioloģiskā cūkgaļa– tikai ap 0,13% no kopējā saražotā cūkgaļas daudzuma (AREI dati). Vienlaikus bioloģiskās pārtikas tirgus kopumā Latvijā strauji attīstās, atsaucoties globālajām tirgus tendencēm. Tikmēr citās ES valstīs bioloģiskās cūkkopības nozare attīstījusies ievērojami labāk.

Projekta «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem» mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā Eiropas Savienības gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projektu īsteno kooperatīvā sabiedrība Latvijas Cūku audzētāju asociācija, sadarbības partneri: biedrība Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Agroresursu un ekonomikas institūts, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, SIA Cūku ciltsdarba centrs, SIA Agrosels, SIA Ulbroka, SIA EcolandLatvia, z/s Jurkas, SIA SKAIBaltija, SIA PFVecauce.

Informāciju sagatavoja:Raivis Bahšteins, projekta komunikācijas vadītājs

Tālr. 29495001, e-pasts [email protected] 

Plašāka informācija: Dzintra LejnieceLatvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja

Tālr. 29431908, e-pasts [email protected]

Comments are closed.