Notiks seminārs par sapropeļa izmantošanas iespējām augkopībā un lopkopībā

19. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU, iepriekš LLU) projekta ietvaros organizē noslēguma semināru “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā”.

Seminārā aicināti pieteikties nozares pārstāvji un ikviens interesents, kuram saistoša šī tēma. Semināru apmeklēt varēs gan klātienē (Jelgava, Lielā iela 2, 182. auditorija), gan pievienoties tiešsaistē, aizpildot pieteikuma formu. Pēc pieteikuma aizpildīšanas automātiski tiks saņemta Zoom saite, lai piekļūtu semināram.

Sapropelis ir plaši izplatīts Latvijas zemes dzīļu resurss, kas ir veidojies no ūdensaugu un citu dzīvo organismu atliekām kopā ar minerāldaļiņām, turklāt ir sastopams lielākajā daļā Latvijas ezeru. Tas tiek plaši izmantots lauksaimniecības nozarēs augu mēslošanai un lopbarības piedevām, taču līdz šim sapropeļa ieguve un izmantošana rūpnieciskos apjomos Latvijā nav bijusi veiksmīga, jo nav izdevies atrast ekonomiski pamatotus tā ieguves un dehidratēšanas risinājumus. Esošā dehidratēšanas tehnoloģija sapropeļa ieguvē rada piesārņojumu vidē, kā arī ir nepieciešamas lielas investīcijas lagūnu izbūvei, un dehidratācijas process ir ilgs.

Lai izpētītu un izstrādātu energoefektīvas un ekonomiski pamatotas sapropeļa ieguves (dehidratēšanas) tehnoloģijas Latvijas apstākļos, kā arī izvērtētu sapropeļa kā bioloģiski aktīvas piedevas un augsnes mēslošanas līdzekļa izmantošanas piemērotību lauksaimniecības nozarēs, LBTU pētnieki ar sadarbības partneriem īstenoja pētījumu un par tā rezultātiem ziņos semināra laikā.

Projekta vadošais partneris ir LBTU un projektā iesaistījās arī vairākas universitātes struktūrvienības – Lauksaimniecības fakultāte un Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte, kā arī Biotehnoloģiju zinātniskā laboratorija. Projekta partneri ir AREI Priekuļu pētniecības centrs, SIA “Ainava GG”, SIA “Ogres piens”, SIA “Valmiera Agro”, SIA Stādu audzētava “Dimzas”, SIA “Zemgales dārzi”, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP), Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) un Stādu audzētāju biedrība (SAB).

Seminārā klātesošie tiks informēti par īstenotā pētījuma aktivitātēm:

  • plkst. 14.00 LBTU projekta vadītāja Irina Pilvere “Informācija par projekta partneriem, īstenošanas laiku, galvenie uzdevumi un aktivitātes”,
  • plkst. 14.10 “Ainava GG” valdes loceklis un projekta partneris Guntis Gūtmanis “Projekta aktualitāte, nozares un zinātnes sadarbība”,
  • plkst. 14.15 LBTU vadošās pētnieces Ilze Vircava un Ina Alsiņa “Sapropeļa ieguve, dehidratēšana, mitrums, sastāvs un izmaiņas uzglabāšanas laikā”,
  • plkst. 14.40  Agroresursu un ekonomikas institūta vadošā pētniece Līvija Zariņa “Sapropeļa pielietojums laukkopībā un bioloģiskajā lauksaimniecībā”,
  • plkst. 14.55 “Zemgales Dārzi” pārstāvis Andrejs Vītoliņš “Sapropeļa pielietojums dārzkopībā”,
  • plkst. 15.10  LBTU vadošā pētniece Daina Kairiša un “Ogres Piens” pārstāve Līga Langmane “Sapropelis kā vitamīnu, minerālvielu avots teļu ēdināšanā”,
  • plkst. 15.30 LBTU pētniece Dace Bārzdiņa “Sapropelis kā vitamīnu, minerālvielu avots broileru ēdināšanā”,
  • plkst. 15.45 LBTU vadošā pētniece Anda Valdovska “Sapropeļa ietekme uz dzīvnieku veselību”,
  • plkst. 16.00 “Ekoprodukti” pārstāvis Gustavs Norkārklis “Sapropelis bioloģiskajā lauksaimniecībā – iespējas un izaicinājumi”.

Pēc semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus par projekta norisi, veiktajiem uzdevumiem un citām saistītām tēmām.

Interesenti aicināti pieteikt dalību, izmantojot šo saiti. Dati, kas norādīti reģistrācijas formā, tiks izmantoti tikai saziņai par semināra norisi.

Noslēguma seminārs tiek organizēts projekta “Inovatīvas dehidratācijas tehnoloģijas pielietojuma izpēte sapropeļa ieguvē, uz sapropeļa bāzes veidotu produktu izmantošanas iespējas augkopībā un lopkopībā” (Nr. 18-00-A01612-000010) ietvaros, kas tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projekta īstenošanai” atbalstu. Projekta īstenošanas laiks  no 2018. gada maija līdz 2023. gada 31. martam.

Raksta fotogrāfijai ir ilustratīva nozīme (www.pexels.com).

Comments are closed.