Jaunizveidotas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības šovasar varēs pieteikties ES fondu atbalstam

Lai jaunizveidotas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības, kā arī pārtikas, dzērienu un amatniecības nozarē un kuras šo statusu pirmo reizi ieguvušas pēc 2019. gada 1. janvāra*, šovasar varētu pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, valdība otrdien, 10. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

Mazajām lauku saimniecībām piešķirs vienreizējo valsts atbalstu dzīvotspējas stiprināšanai

Ar mērķi stiprināt mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā piešķirs valsts atbalstu vienreizēja maksājuma veidā. To paredz otrdien, 10. maijā, valdībā apstiprinātie Zemkopības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā”. 

LBLA aicina uz mācībām Taurupes pusē “Putnkopības pamatprincipi bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”

2022. gada 20. un 21. aprīlī Taurupes pagasta tautas namā un ZS “Kalvāni”  notiks biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” organizētās divu dienu mācības “Putnkopības pamatprincipi bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”.

LBLA konferencē pārrunās nepieciešamību uzlabot pārtikas apgādes ķēdi un turpināt Zaļo kursu

31. martā notiks konference «Bioloģiskā lauksaimniecība kā ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats», kurā eksperti pārrunās Ukrainas kara aktualizētos jautājumus par pārtikas ražošanas atkarības mazināšanu no ārvalstu resursiem, kā arī nepieciešamību stiprināt Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus.

Ražošanas izmaksu straujā pieauguma kompensēšanai lauksaimnieki no šodienas var pieteikties bezprocentu īstermiņa aizdevumam

Tā  kā šobrīd vērojams straujš cenu pieaugums ne tikai degvielai, bet arī minerālmēsliem, energoresursiem un citām lauksaimniecības produkcijas ražošanā nepieciešamām izejvielām, lauksaimniekiem no šodienas, 16. marta, ir iespēja saņemt bezprocentu īstermiņa aizdevumu.

Var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam un īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma

No šī gada 16. marta Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam un īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma.

Iepazīstieties ar projekta ATLAS otrā atklātā projektu konkursa uzvarētājiem!

Pagājušajā gadā projekta ATLAS ietvaros tika rīkots otrais atklātais projektu konkurss, kurā tika noskaidroti 12 uzvarētāji – uzņēmumi, kas ir ieinteresēti ieviest un integrēt savus novatoriskos lauksaimniecības risinājumus ATLAS sadarbspējas tīklā.

Komplektējam vēl vienu mācību dalībnieku grupu LBLA mācībām “Augkopības pamatprincipi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”

2022. gada 24. un 25. martā tiešsaistes platformā ZOOM notiks biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” organizētās divu dienu mācības “Augkopības pamatprincipi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”.

Bioloģiskās pārtikas nozare pandēmijas laikā augusi nepieredzēti strauji

Globāli bioloģiskās pārtikas tirgus piedzīvojis strauju izaugsmi, palielinājušās bioloģiski apsaimniekotās zemes platības un kuplinājies bioloģisko ražotāju pulks. Latvija ir to 18 pasaules valstu vidū, kur bioloģiski apsaimnieko vairāk nekā 10% no kopējās lauksaimniecības zemes.

LBLA aicina uz mācībām “Augkopības pamatprincipi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”

2022. gada 17. un 18. februārī tiešsaistes platformā ZOOM notiks biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” organizētās divu dienu mācības “Augkopības pamatprincipi bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā”.