Lauka diena “Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums ZS “GEIDAS””

Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” (LBLA) šī gada 18. jūlijā plkst. 10:00 aicina uz lauka dienu “Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums ZS “GEIDAS”.

Startē priekšvēlēšanu Zaļais barometrs

Piecas Latvijas vides un dabas organizācijas pirms 14. Saeimas vēlēšanām sāk priekšvēlēšanu “Zaļo barometru”, kura mērķis ir pievērst politiķu uzmanību vides politikas jautājumiem, izvērtēt partiju piedāvājumus un mērķus vides un dabas jomā, kā arī veidot diskusijas ar partijām par to nākotnes redzējumu vides politikā. Līdz pat vēlēšanām Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, biedrība “Zaļā brīvība” un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija tiksies ar partijām un analizēs to programmas, bet pirms vēlēšanām iepazīstinās vēlētājus ar partiju novērtējumu – to varēs uzzināt mājaslapā www.zalais-barometrs.lv.

26. maijā seminārs “Sapropelis un tā dauzdveidīgās izmantošanas iespējas lauksaimniecībā”

Šī gada 26. maijā LLU sadarbībā ar LOSP, SIA “Ogres Piens”, Stādu audzētāju biedrību, biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, Agroresursu un ekonomikas institūtu, SIA “Ainava GG” aicina uz semināru “Sapropelis un tā dauzdveidīgās izmantošanas iespējas lauksaimniecībā”.

Seminārs “HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS: pētījumu rezultāti, likumdošana, sēklaudzēšanas iespējas, līdzšinējā pieredze”

Projekta “Ģenētiski daudzveidīgu pašapputes graudaugu populāciju izpēte: agronomiskās īpašības, izmaiņas audzēšanas apstākļu ietekmē, izveidošanas un uzlabošanas iespējas” ietvaros Agroresursu un ekonomikas institūts sadarbībā ar biedrību “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” šī gada 29. jūnijā organizē semināru HETEROGĒNAS LAUKAUGU POPULĀCIJAS: pētījumu rezultāti, likumdošana, sēklaudzēšanas iespējas, līdzšinējā pieredze.

Jaunizveidotas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības šovasar varēs pieteikties ES fondu atbalstam

Lai jaunizveidotas lauksaimnieku kooperatīvās sabiedrības, kas darbojas lauksaimniecības, kā arī pārtikas, dzērienu un amatniecības nozarē un kuras šo statusu pirmo reizi ieguvušas pēc 2019. gada 1. janvāra*, šovasar varētu pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, valdība otrdien, 10. maijā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumā “Ražotāju grupu un organizāciju izveide”.

Mazajām lauku saimniecībām piešķirs vienreizējo valsts atbalstu dzīvotspējas stiprināšanai

Ar mērķi stiprināt mazo lauksaimniecības ražotāju saimniecību dzīvotspēju, mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā piešķirs valsts atbalstu vienreizēja maksājuma veidā. To paredz otrdien, 10. maijā, valdībā apstiprinātie Zemkopības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumi “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība mazajiem lauksaimniekiem 2022. gadā”. 

LBLA aicina uz mācībām Taurupes pusē “Putnkopības pamatprincipi bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”

2022. gada 20. un 21. aprīlī Taurupes pagasta tautas namā un ZS “Kalvāni”  notiks biedrības “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija” organizētās divu dienu mācības “Putnkopības pamatprincipi bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā”.

LBLA konferencē pārrunās nepieciešamību uzlabot pārtikas apgādes ķēdi un turpināt Zaļo kursu

31. martā notiks konference «Bioloģiskā lauksaimniecība kā ilgtspējīgas lauksaimniecības pamats», kurā eksperti pārrunās Ukrainas kara aktualizētos jautājumus par pārtikas ražošanas atkarības mazināšanu no ārvalstu resursiem, kā arī nepieciešamību stiprināt Eiropas Zaļā kursa izvirzītos mērķus.

Ražošanas izmaksu straujā pieauguma kompensēšanai lauksaimnieki no šodienas var pieteikties bezprocentu īstermiņa aizdevumam

Tā  kā šobrīd vērojams straujš cenu pieaugums ne tikai degvielai, bet arī minerālmēsliem, energoresursiem un citām lauksaimniecības produkcijas ražošanā nepieciešamām izejvielām, lauksaimniekiem no šodienas, 16. marta, ir iespēja saņemt bezprocentu īstermiņa aizdevumu.

Var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam un īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma

No šī gada 16. marta Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā lauksaimnieki var pieteikties marķētās dīzeļdegvielas avansam un īstermiņa aizdevumam no vienotā platību maksājuma.