Pākšaugu lauku diena Stendē

pupasAgroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centrs 2017. gada 31. jūlijā aicina uz “Pākšaugu lauku dienu Stendē”.

 

 

 

Pasākuma norise:

9:30 – 10:00 Reģistrācija
AREI SPC laboratorijas ēkā, Dižstendē Talsu novadā;

10:00 – 10:20 Pasākuma atklāšana. Īss ieskats pētījumu projektā “Pākšaugi-alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos” (Dr.agr. Sanita Zute, projekta vadītāja, AREI Stendes pētniecības centrs);

10:20 – 12:20 Seminārs
– Jaunākie pākšaugu pētījumi. Pākšaugu selekcija Latvijā (Dr.agr. Līvija Zariņa, AREI Priekuļu pētniecības centrs);

– Pākšaugu nozīme uzturā, jaunu produktu iespējas (Mg.sc.sal., Dr.sc.ing. Asnāte Ķirse, uzturzinātnes speciāliste, LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte);

– Latvijā audzēto pākšaugu izmantošanas iespējas un pieredze atgremotājdzīvnieku nobarošanā (Dr.agr. Daina Kairiša, Indra Eihvalde, Elita Aplociņa, LLU Lauksaimniecības fakultāte);

– Biežāk sastopamās lauku pupu, lupīnu un citu pākšaugu slimības un ieteikumi to ierobežošanā (Dr.biol. Olga Treikale, Elīna Anna Brauna, Latvijas Augu aizsardzības centrs);

– Kaitēkļi un citi izaicinājumi pākšaugu audzēšanā (Agr. Guntis Gulbis, Augu aizsardzības serviss); 

Kafijas pauze un diskusijas

13:00 – 15:00 Lauka izmēģinājumu apskate

–  ZM projekts “ Pākšaugi-alternatīva sojas izmantošanai proteīnbagātas spēkbarības ražošanā: audzēšanas agrotehniskais un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos”;

– Lauka pupu, šaurlapu lupīnas, sējas zirņu un vasaras vīķu šķirņu salīdzinājums;

– Lauku pupas, lupīnas, zirņu un vīķu mistru audzēšanas paņēmienu izvērtējums: izsējas normas, mēslojums;

– Lauku pupu slimības un to ierobežošanas efektivitāte;

– Citi pētījumi par pākšaugiem (līgumdarbi):
– Kaļķošanas materiāla pēcietekme lauku pupu sējumā (Scandagra Latvia);
– Audzēšanas tehnoloģijas zirņu un lauku pupu sējumā (Syngenta).

P.S. Interesentiem ir iespēja pieteikt pākšaugu izmēģinājumus apmeklējumu arī bioloģiskā saimniekošanas sistēmā.

Noslēgumā : kopīgas pākšaugu tēmai veltītas pusdienas 

Informācijai tālrunis: 29265347 – Sanita Zute

Programma Pākšaugu dienas 2017

Comments are closed.