Papildināta un precizēta bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

IMG_7214Zemkopības ministrijas sagatavojusi papildinājumus un precizējumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā, ko otrdien, 14.martā, valdība apstiprināja.

 

 

Precizēti nepieciešamie iesniedzamie dokumenti gadījumiem, kad bioloģiskais ražotājs vēlas saīsināt pārejas periodu. Precizēts, kādās situācijās saimniecībā ir atļauts liellopus turēt piesietus. Vēl ir precizētas agrotehniskās prasības, kas jāievēro bioloģiskajam lauksaimniekam, kā arī svītroti nosacījumi, kas saistīti ar atļauju izsniegšanu importam no trešajām valstīm, jo ES dalībvalstis tādas vairs nepiešķir.

Svītrotas un precizētas vairākas prasības, lai atvieglotu uzņēmējiem iespēju saņemt atļaujas izmantot konvencionālo sēklu gadījumos, kad bioloģiskā sēkla nav saražota pietiekamā daudzumā. Papildinājumi paredz iespēju lauksaimniekiem izmantot sintētisko A, D un E vitamīnu lauksaimniecības dzīvniekiem atgremotājiem, ja barība nenodrošina šo vitamīnu vajadzīgo daudzumu.

Lai ievērotu Padomes Regulas par bioloģisko lauksaimniecību nosacījumus par tādu augstas kvalitātes dažādu pārtikas produktu un citu lauksaimniecības produktu ražošanu, kuri atbilst patērētāju pieprasījumam pēc precēm, grozījumi paredz, ka turpmāk lauksaimniecības primāro produktu ražotājam, lauksaimniecības dzīvnieku audzētājam un savvaļas augu vācējam taksācijas gada laikā būs jāsaražo noteikts produkcijas daudzums, kas izsakāms kā noteikts ieņēmumu lielums no katra vienotajam platības maksājumam pieteiktā hektāra. Tam 2017.gadā būs jābūt vismaz 200 eiro, un to pārbaudīs 2018.gadā, vērtējot ražotāja VID iesniegtos uzņēmumu gada pārskatus vai gada ienākuma deklarācijas. Ja šo prasību uzņēmējs nebūs izpildījis, viņam tiks izteikts brīdinājums.

Lai atvieglotu nosacījumu izpildi, paredzētas vairākas izņēmuma situācijas par atmatām, ilggadīgajiem stādījumiem līdz četru gadu vecuma sasniegšanai un platības, kura cietusi ārkārtas apstākļu dēļ, kā arī jaunajām saimniecībām. Lai atvieglotu nosacījumu izpildi saimniecībām, kurās audzē lauksaimniecības dzīvniekus gaļas ieguvei vai ilggadīgos stādījumus, kas ražo tikai katru otro gadu, noteikumi paredz iespēju kontroles iestādei ņemt vērā ieņēmumus par iepriekšējo taksācijas gadu, ja saimniecība kādā gadā neizpilda minēto prasību.

Vēl precizētas piemērojamās darbības un sankcijas situācijām, kad piemērojamās sankcijas nav bijušas pietiekami efektīvas, kā arī nav izpildītas prasības par gada laikā gūtajiem ieņēmumiem.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.