Par programmu “Skolas auglis”

25.maijā Zemkopības ministrijā norisinājās tikšanās ar ZM, lauksaimniecības produktu ražotāju (KS „Baltijas dārzeņi”, KS „Mūsmāju dārzeņi) un NVO (LLKA, ZS, LBLA, Latvijas Augļkopju asociācijas, Pašvaldību savienības) pārstāvjiem par programmu „Skolas auglis”, kuras laikā tika apspriestas iespējamās izmaiņas programmā. Sapulci vadīja Tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktore Rigonda Lerhe.

LBLA piedāvāja iespēju iesaistīt programmā arī bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotājus, taču kopējais darba grupas viedoklis bija noraidošs. Kā galvenais arguments tika minēts tas, ka, iesaistot shēmā arī bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus, pastāv iespēja, ka tajā piedalīsies ne tikai vietējie bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražotāji, bet arī ražotāji no tuvākajām Eiropas Savienības dalībvalstīm.

Programmas netiešais mērķis ir atbalstīt vietējo ražotāju, līdz ar to nepieļaut finansējuma aizplūšanu uz citām dalībvalstīm.

LBLA turpinās meklēt iespējas, kā panākt to, lai arī bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus iekļautu šajā shēmā un ļautu piedalīties programmā „Skolas auglis”.

Comments are closed.