Lauka dienas “Perspektīvu, Latvijā selekcionētu graudaugu un kartupeļu šķirņu audzēšana”

?????????????????????????APP “Agroresursu un ekonomikas institūts” Priekuļu pētniecības centrs aicina uz lauka dienām Perspektīvu, Latvijā selekcionētu graudaugu un kartupeļu šķirņu audzēšana”. Lauka dienas notiek LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” LAD Līguma nr. LAD240118/P2 un LAD240118/P3 ietvaros. 

Demonstrējuma tēma: Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējums dažādos Latvijas reģionos (1. daļa)

Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējums (2. daļa)

Norises vieta: Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centrs (PPC), Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

Datums: 2018. gada 13. jūlijs

Darba kārtība:

12:30 – 13:30 Demonstrējuma lauka apskate. Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Perspektīvu, Latvijā selekcionētu kviešu, auzu, miežu šķirņu integrētās audzēšanas demonstrējumu dažādos Latvijas reģionos”. LAD 240118/P2 (Aija Vaivode, Mg. agr., AREI Agroekoloģijas nodaļas zinātniskā asistente PPC);

13:30 – 14:30 Demonstrējuma lauka apskate. Iepazīšanās ar ELFLA projekta „Bioloģiskai lauksaimniecībai perspektīvu, Latvijā selekcionētu kartupeļu un graudaugu šķirņu demonstrējumu”. LAD240118/P3 (Dace Piliksere, Mg. geogr., AREI Agroekoloģijas nodaļas pētniece PPC);

Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli var tikt izmantoti publicitātei

logo_arei_projektsAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Comments are closed.