Pieejams atbalsts inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei lauksaimniecībā

agriculture-1Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 2. novembra līdz 3.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Sadarbība” apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” trešās kārtas 1. posmam un apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” trešajai kārtai.

 

Trešās kārtas publiskais finansējums ir pieejams šādā apmērā:

16.1. “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” – 6,3 miljoni eiro;
16.2. “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” – 3,9 miljoni eiro.

LAD direktora vietnieks Ģirts Krūmiņš uzsver, ka maksimālais projektu īstenošanas termiņš ir pieci gadi no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam. Arī šajā kārtā sagaida tikpat lielu lauksaimnieku, mežsaimnieku, lauksaimniecības produktu pārstrādātāju aktivitāti, veidojot projektus, kas paredz gan jaunu produktu izstrādi, gan tehnoloģiju izpētes un pilnveides procesu veicināšanu lauksaimniecībā.

Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami mājaslapā: www.lad.gov.lv  sadaļā: Atbalsta veidi/Projekti un investīcijas.
Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, (tālr. 67095000).

Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludināta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas ietvaros.

 

 

 

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.