Piena ražotāji un graudaudzētāji saņem papildus piešķirto atbalstu

grain-and-moneyLAD sāk izmaksāt papildus piešķirto pārejas posma valsts atbalstu par laukaugu platībām (6milj.) un ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem (9.7milj.). Lauksaimnieki maksājumus saņems tuvāko dienu laikā. Piena ražotājiem atbalsta likme ir 22,49 EUR/t. Taču tiem piena ražotājiem, kas ir atzīto kooperatīvu biedri, kuri pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kuriem pieder >50% pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus – likme 24,73 EUR/t. Par laukaugiem maksājums ir 6,91 EUR/ha.

ES ārkārtas pielāgošanas atbalstu piešķir piena ražotājam, kuram uz 2016. gada 1. septembri ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas govis un kurš noteiktā laikposmā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm:

  • Ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu;
  • Kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;
  • Sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu;
  • Videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu piemērošanu;
  • Maza mēroga lauksaimniecību.

Atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem atbalstu piešķir par laikā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam pircējam piegādāto piena daudzumu, kas nav mazāks par 500 kg.

Savukārt šogad graudaugu sektors Latvijā saskārās ar finanšu grūtībām, ko izraisīja nelabvēlīgi labības audzēšanas apstākļi, graudu kvalitātes un iepirkuma cenas kritums un graudu ražošanas un pirmapstrādes izmaksu palielinājums. Lai palīdzētu graudkopjiem, tika pārnests pārejas posma valsts atbalsta par laukaugu platībām finansējums no 2017.gada uz 2016.gadu sešu miljonu eiro apmērā. To saņems visi graudaudzētāji, kā arī tie lauksaimnieki, kas audzē rapsi, kukurūzu un citus laukaugus, balstoties uz šogad maijā iesniegtā vienotā iesnieguma datiem par deklarētajām un apstiprinātajām laukaugu platībām.

 

 

Avots: Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.