Piešķirts papildu finansējums avārijas seku novēršanai valsts nozīmes meliorācijas sistēmās

meliorāciaZemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi divus rīkojumus par finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, lai novērsu intensīvo nokrišņu radītās avārijas sekas meliorācijas sistēmās. Valdība šos rīkojumus otrdien, 17. oktobrī, apstiprināja.

Pirmais rīkojums paredz no valsts budžeta piešķirt Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) papildu finansējumu 41 070,98 eiro, lai 2017. gada trešajā ceturksnī novērstu avārijas situāciju Bramberģes strauta, Dzirnavupes un Smukupītes ūdensnotekās un caurtekās.

Otrais rīkojums noteic no valsts budžeta piešķirt ZMNĪ papildu finansējumu 688 340 eiro, lai novērstu 23. un 24. augusta bagātīgajās lietavās valsts un valsts nozīmes meliorācijas sistēmās (ūdensnotekās un polderu aizsargdambjos) konstatētās avārijas situācijas. Nokrišņu daudzumam 32 stundās sasniedzot 159 milimetrus jeb 229 procentus no augusta normas (pēc Rēzeknes meteoroloģisko novērojumu stacijas datiem), vairākās valsts nozīmes ūdensnotekās tika izskalotas caurtekas un ūdensnoteku nogāzes, pieskalota to gultne, bojātas drenu iztekas un virszemes novadīšanas teknes, kā arī divos aizsargdambjos izveidojušies izskalojumi un nogāzes noskalojums. Darbi veicami 2017.gada trešajā ceturksnī.

Rīkojumi “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” stāsies spēkā parakstīšanas brīdī un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.