Pilnveidos uzraudzības kārtību bioloģiskās lauksaimniecības jomā

IMG_8432Otrdien, 31. maijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā. Grozījumi sagatavoti, lai uzlabotu un pilnveidotu uzraudzības kārtību bioloģiskajā lauksaimniecībā, tādējādi sekmējot tās attīstību.

Izmaiņas nosaka stigrākas prasības importēto bioloģisko produktu kontrolei, lai nepieļautu neatbilstošu produktu ievešanu Eiropas Savienības kopējā tirgū. Savukārt, lai novērstu patērētāju maldināšanu, kārtībā noteikta prasība nelietot uzņēmumu nosaukumā terminus “bio” un “eko”. Nosacījumos precizēta arī kārtība, kādā var veikt sabiedriskās ēdināšanas sertifikāciju atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības prasībām.

Lai atvieglotu lauksaimniekiem iespēju izvēlēties atbilstošus līdzekļus bioloģisko produktu ražošanai un novērstu iespēju maldināt patērētājus ar neatbilstoši marķētiem augsnes ielabošanas līdzekļiem, izmaiņas precizē kārtību, kā tiek kontrolēti uzņēmēji, kuri marķē mēslošanas līdzekļus, substrātus un augu aizsardzības līdzekļus ar norādi par bioloģisko lauksaimniecību. Kārtībā precizētas arī prasības par augu maiņu bioloģiskajās saimniecības, t.sk., attiecībā uz papuvi, nosakot, ka papuve neaizņem vairāk kā 25% no kopējās aramzemes.

Tāpat bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā precizēta informācija, kas jāiekļauj lauku vēstures uzskaites sistēmā, kā arī informācijas apmaiņa gadījumos, kad konstatē neatbilstības.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 “Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība” pieejama MK  interneta vietnē.

 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.