Pirmā ēdināšanas izmēģinājuma apraksts SIA “Ecoland Latvia”

Ruksi2Mērķis: izstrādāt barības devas nobarojamām cūkām bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā, izvērtēt dažādu cūku šķirņu krustojumu ietekmi uz nobarojamo cūku augšanas parametriem.

Apraksts: izmēģinājumā tika izmantotas 30 nobarojamās cūkas, kas iedalītas divās grupās – 15 un 15.

1. grupā tika iekļauti Landrases x Lielā baltā krustoti ar Djuroka šķirnes kuili sivēni, ar sākotnējo vidējo svaru 21,7kg.
2. grupā tika iekļauti Landrases x Lielā baltā krustoti ar Pjetrenas šķirnes kuili sivēni, ar vidējo svaru 22,9 kg.

ruksi

Abu grupu cūkas tika turētas kontrolnobarošanas aizgaldos, reģistrējot individuālo dzīvsvara pieaugumu un barības patēriņu. Cūkām tika nodrošinātas visas bioloģiskajai lauksaimniecībai atbilstošās prasības. Cūkas abās grupās ēdināja ar vienādu barību atbilstoši cūku fizioloģiskajām prasībām.

Tika izstrādātas divas barību receptes:
“BIO Grower” barība no 25 kg līdz cūkas sasniedza 75 kg
Grower

“BIO Finisher” barība no 75 kg līdz nobarošanas perioda beigām
Finisher

Barības sastāva tika iekļauti: mieži, kvieši, sojas pupas, rapšu eļļa, organiskās piedevas.
Visi barības līdzekļi, kas tika iekļauti barības devā, bija bioloģiski sertificēti.

Rezultāts: izvērtējot pētījuma rezultātus, konstatējām, ka vidējais dzīvsvara pieaugums diennaktī izmēģinājuma periodā bija:
1. grupas cūkām – 1,00 kg
2. grupas cūkām – 1,04 kg
Starp grupu vidējo dzīvsvara pieaugumu diennaktī netika konstatēta būtiska atšķirība (P >0,05), tas norāda, ka krustojums neietekmēja vidējo dzīvmasas pieaugumu.
Barības konversija:
1. grupas cūkām bija 2,88±0,03
2. grupas cūkām 22,51±0,03
Pētījuma rezultāti uzrādīja ka krustojums ietekmēja barības izmantojamību, barības konversiju – 2. grupas cūkām tā bija par 12,8% labāka kā 1. grupas cūkām.
Nobarošanas beigu dzīvsvaru abu grupu cūkas sasniedz no 193-195 dienu vecumam:
1. grupas cūkām tas bija 134,7±4,01 kg.
Vidējais kautsvars – 95,1± 2,79 kg.
2. grupas cūkām 129,0±3,95 kg.
Vidējais kautsvars – 90,3±2,75 kg.
Kā rezultātā autsvara iznākums starp grupām bija līdzīgs – 70,6% un 70,0%.

kautkermeni

 

 

 

Secinājums: bioloģiskajā lauksaimniecībā, tikai izvērtējot nobarojamo cūku krustojumus, dažādu barības devu sastāvu un to ietekmi uz cūku dzīvsvara pieaugumu, barības konversiju, liemeņu un gaļas kvalitātes radītājiem, var paaugstināt nozares ekonomisko efektivitāti.

————————————————————————————————————————————————-

Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma projekta
“„Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem”, Nr. 19-00-A01612-000003″, mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā ES gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. oktobris līdz 2022. gada 30. septembris.

Projekta vadošais partneris:
kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Cūku audzētāju asociācija”

Projekta sadarbības partneri:
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Cūku ciltsdarba centrs”, SIA “Ecoland Latvia”, SIA PF “Vecauce”, SIA “SKAI Baltija”, SIA “Agrosels”, SIA “Ulbroka” , ZS “Jurkas”

logo

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Comments are closed.