Pirmā ēdināšanas izmēģinājuma apraksts SIA “Ulbroka”

cukasMērķis: izstrādāt barības devas nobarojamām cūkām bioloģiskajā lauksaimniecības sistēmā, izvērtēt dažādu cūku šķirņu krustojumu ietekmi uz nobarojamo cūku augšanas parametriem.

Apraksts: izmēģinājumā tika izmantotas 30 nobarojamās cūkas, kas iedalītas divās grupās – 15 un 15.

1. grupā tika iekļauti Landrases x Lielā baltā krustoti ar Djuroka šķirnes kuili sivēni, ar sākotnējo vidējo svaru 36,9 kg.
2. grupā tika iekļauti Landrases x Lielā baltā krustoti ar Pjetrenas šķirnes kuili sivēni, ar vidējo svaru 36,5 kg.

1. un 2. grupa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abu grupu cūkas tika turētas kontrolnobarošanas aizgaldos, reģistrējot individuālo dzīvsvara pieaugumu un barības patēriņu. Cūkām tika nodrošinātas visas bioloģiskajai lauksaimniecībai atbilstošās prasības. Cūkas abās grupās ēdināja ar vienādu barību atbilstoši cūku fizioloģiskajām prasībām.

Tika izstrādātas divas barību receptes:
“BIO Grower” barība no 25 kg līdz cūkas sasniedza 75 kg
Grower

 

 

 

 

 

 

 

 

“BIO Finisher” barība no 75 kg līdz nobarošanas perioda beigām
Finisher

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barības sastāva tika iekļauti: mieži, kvieši, sojas pupas, rapšu eļļa, organiskās piedevas.
Visi barības līdzekļi, kas tika iekļauti barības devā, bija bioloģiski sertificēti.

Rezultāts: izvērtējot pētījuma rezultātus, konstatējām, ka vidējais dzīvsvara pieaugums diennaktī:
1. grupā bija 1,02 ± 0,02 kg, kas bija par 15% augstāks nekā 2. grupā.
2. grupas cūkām bija 0,86 ± 0,03 kg
Starp grupu vidējo dzīvsvara pieaugumu diennaktī tika konstatēta būtiska atšķirība (P <0,05), tas norāda, ka krustojums ietekmē dzīvmasas pieaugumu. Barības konversija:
1. grupas cūkām bija 2,38 ± 0,05
2. grupas cūkām 2,34 ± 0,04
Pētījuma rezultāti uzrādīja, ka barības konversiju neietekmēja krustojums.
1. grupas cūkas bija ātraudzīgākas nobarošanas beigu dzīvsvaru sasniedza 160 dienu vecumā – 112,24 ± 1,72 kg
2. grupas cūkas 112,45 ± 2,76 kg sasniedza 174 dienu vecumā.
Starpība – 14 dienas.

Secinājums: lai iegūtu augstas kvalitātes cūkgaļu un paaugstinātu ražošanas ekonomisko efektivitāti bioloģiskajā lauksaimniecībā ir svarīgi izvēlēties labākās ēdināšana sistēmas, piemērotākos barības līdzekļus un augstražīgākos cūku krustojumus.

————————————————————————————————————————————————-

Valsts un ES atbalsta pasākuma “Sadarbība” 16.1. apakšpasākuma projekta
“„Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem”, Nr. 19-00-A01612-000003″, mērķis ir Latvijā attīstīt ilgtspējīgu, kopējā ES gaļas tirgū konkurētspējīgu cūkkopību, kas balstīta uz Latvijā inovatīvām metodēm – no antibiotikām brīvu cūku audzēšanas sistēmu, cūku audzēšanu bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā ar atbilstīgu nozares gala produktu virzību tirgū un datorizētu fermas vadības rīku, kas salāgots ar selekcijas datu uzskaites sistēmu.

Projekta īstenošanas periods: 2019. gada 1. oktobris līdz 2022. gada 30. septembris.

Projekta vadošais partneris:
kooperatīvā sabiedrība “Latvijas Cūku audzētāju asociācija”
 
Projekta sadarbības partneri:
Biedrība “Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”, APP “Agroresursu un ekonomikas institūts”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, SIA “Cūku ciltsdarba centrs”, SIA “Ecoland Latvia”, SIA PF “Vecauce”, SIA “SKAI Baltija”, SIA “Agrosels”, SIA “Ulbroka” , ZS “Jurkas”

logo

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Comments are closed.