Plāno uzlabot dzīvnieku aizsardzības kontroles kārtību

šaroleOtrdien, 5. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Dzīvnieku aizsardzības likumā, kas nosaka administratīvo atbildību dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un iestāžu kompetenci sodu piemērošanā.

 

Līdz šim administratīvā atbildība un sodu piemērošana dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā bija noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (APK). Lai ievērotu vienotu juridisko praksi, Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija paredz, ka administratīvo atbildību par prasību un nosacījumu pārkāpšanu paredz tajā speciālajā likumā, kurā ir ietvertas attiecīgās prasības.

Izvērtējot šobrīd noteiktos sodus, ir secināts, ka sodu apmērs nav pietiekams, lai nodrošinātu to, ka persona pilnībā ievērotu dzīvnieku aizsardzības un labturības jomas normatīvajos aktos noteiktās prasības, tāpēc paredzēts palielināt naudas soda apmēru par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā. Piemēram, šobrīd Latvijas APK paredz, ka par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 7 līdz 350 eiro, savukārt izmaiņas likumā paredz par šo pārkāpumu piemērot naudas sodu no 100 līdz 2000 eiro.

 

Plašāka informācija par grozījumiem likumā “Dzīvnieku aizsardzības likums” pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē. Izmaiņas likumā vēl tiks skatītas Saeimā.

 

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.