Platību maksājumus lauksaimnieki sāks saņemt oktobrī

augsneLauku atbalsta dienests informē, ka no šā gada 16. oktobra sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu avansus dienests sāks izmaksāt no 1.novembra. Plānots, ka vienotā platību maksājuma avansus oktobrī saņems 85% lauksaimnieku.

Lauksaimnieki saņems 70 procentus no vienotā platību maksājuma un 85 procentus no maksājuma apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, un bioloģiskā maksājuma.

No šā gada 1.decembra dienests sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma, bioloģisko maksājumu, zaļināšanas, mazo lauksaimniekus atbalsta shēmas, saistītā atbalsta par slaucamajām govīm un citu atbalstu gala maksājumus.

Provizoriskā vienotā platību maksājuma likme ir 78 eiro par hektāru, zaļināšanas maksājuma – 46 eiro/ha.

Plašāka informācija par izmaksu grafiku un provizoriskajām atbalsta likmēm skatāma dienesta mājaslapā izvēlnē “Atbalsta likmes un izmaksas termiņi”.

 

 

 

Avots: Lauku Atbalsta dienests

Comments are closed.