Prasībās olu apritei nelielā apjomā veiktas izmaiņas

IMG_6640Zemkopības ministrija (ZM) ir sagatavojusi noteikumus, kas nosaka prasības olu apritei nelielā apjomā, ko valdība trešdien, 3.maijā, akceptēja. Noteikumi nepieciešami tādēļ, ka Latvijā aizvien aktīvāk attīstītās piemājas saimniecības, kurās audzē putnus un kuru olas ir vēlme realizēt tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumiem vietējā tirgū. Ir dažādojušās arī to putnu sugas, kuru olu lietošana uzturā palielinās, piemēram, paipalu.

Noteikumi nosaka higiēnas prasības olu ražošanai un vistu (Gallus Gallus sugas putnu) olu piegādei nelielā apjomā tieši galapatērētājam, kā arī citu putnu olu piegādei nelielā apjomā galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas tieši apgādā galapatērētāju.

Noteikumi reglamentē, ka par nelielu olu apjomu uzskatāms daudzums, ko iegūst no ganāmpulka, kurā nav vairāk par 350 dējējputniem (Gallus Gallus) vai 1000 citu sugu putniem, izņemot strausus. Putnu kopējais skaits novietnē nedrīkst pārsniegt 1000 dējējputnu. Olu neliels apjoms strausu ganāmpulkiem ir ne vairāk kā 250 realizētu strausu olu gadā.

Ja ganāmpulkā nav vairāk par 50 dējējputniem, no tiem iegūtās olas var realizēt tieši galapatērētājam nemarķētas, nosaka noteikumi. Savukārt, ja olas tiek iegūtas no Gallus Gallus sugas putnu ganāmpulka, kurā ir vairāk par 50 dējējputniem, olas ir jāmarķē, un papildu marķējuma prasības arī ir noteiktas šajos noteikumos.

Noteikumi nosaka arī olu realizācijas atļauju izsniegšanas, apturēšanas un atjaunošanas kārtību.

Noteikumi “Prasības olu apritei nelielā apjomā” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Līdz ar jauno noteikumu publicēšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumi Nr. 857 “Prasības olu piegādei nelielā apjomā“.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.