Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību ieguldījumiem lauku saimniecībās

imaOtrdien, 27. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Ņemot vērā pašreizējo grūto situāciju lauksaimniecības jomā, īpaši piensaimniecībā, ar kuru šobrīd saskaras Latvijas lauksaimnieki, izmaiņas noteikumos paredz nosacījumu, ka pretendenti, kas īsteno projektu piena lopkopības nozarē, nepiemēro ekonomiskā mērķa sasniegšanu. Tas nozīmē, ka minētie pretendenti projektā var izvēlēties sasniegt citu mērķi, piemēram, palielināt ražošanas efektivitāti.

Savukārt, ievērojot to, ka lauksaimniecības produktiem noteiktie importa ierobežojumi ir nopietni ietekmējuši Latvijas iekšējo tirgu, noteikumi papildināti ar iespēju pieļaut atkāpi atbalsta projektu mērķu sasniegšanā, ja saimnieciskajā darbībā ir radušās būtiskas izmaiņas, kas notikušas nepārvaramas varas un no pretendenta neatkarīgu iemeslu dēļ.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz nosacījumu, ka gados jaunajam lauksaimniekam (ir vadītāja statuss un vairāk nekā 51 procents kapitāla daļu), saņemot lielāku atbalsta intensitāti, jābūt arī Uzņēmumu reģistrā reģistrētas atsevišķas paraksta tiesības, kas nodrošina jaunā lauksaimnieka aktīvu iesaistīšanos saimnieciskajā darbībā un objektīvu atbalsta piešķiršanu.

Tāpat izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka turpmāk pretendenti, kas ir bioloģiskās lauksaimniecības shēmas operatori piena lopkopībā, varēs saņemt atbalstu jaunas dzīvnieku novietnes būvniecībai, ja govju stāvvietu skaits pēc projekta īstenošanas ir vismaz 30 līdzšinējo noteikto 50 vietā.

Ņemot vērā pasākuma īstenošanas pieredzi par iesniegtajiem projektiem un uzklausot nevalstisko organizāciju pārstāvjus, ir precizēta informācija par būvniecības attiecināmām izmaksām, finanšu rādītāju izvērtēšanu, kā arī precizēti vairāki noteikumu pielikumi.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 600 “Kārtība kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” piešķiršanas kārtība” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.