Precizē atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

IMG_1541Otrdien, 7. jūnijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu un vienkāršotu atbalsta piešķiršanas kārtību.

Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk papildu punkti tiek piešķirti atbalsta pretendentiem, kuru saimniecības pamatdarbības nozare ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. Jaunie nosacījumi tiks piemēroti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas kārtās. Izmaiņas arī paredz vienkāršotu atbalsta pieprasījuma veidlapu atbalsta saņemšanai.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu atbalstīt tos, kas saimniecības dibināšanu vēl nav pabeiguši, atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēts, ka jaunajam lauksaimniekam pieteikšanās brīdī ir jāatrodas saimniecības dibināšanas (setting-up) procesā.

Tā kā saimniecības, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, aitkopību vai ilggadīgo stādījumu audzēšanu, stabilus ienākumus var gūt tikai savas darbības 3. vai 4. gadā, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka šiem darījumdarbības plāniem īstenošanas termiņš ir četri gadi.

Tāpat nosacījumos precizēts, kā tiek aprēķināts saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā (SI). Atbalsta piešķiršanas kārtībā noteikts, ka SI aprēķināšanai tiek izmantoti tādi saimniecības ražošanas resursi, kuri tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un no kuriem tiek gūts ekonomiskais labums.

Jau ziņots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai ir noteikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks izmaksāts divās daļās. Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem veicinās jauniešus veidot jaunas vai pārņemt lauku saimniecības savā īpašumā.

Izmaiņas kārtībā stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”” pieejama MK interneta vietnē.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.