Precizē prasības par liellopu ierakstīšanu ciltsgrāmatā

img_5899Otrdien, 3. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu prasības par liellopu ierakstīšanu ciltsgrāmatā.

Ierakstot ievesto liellopu ciltsgrāmatā, šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija ņem vērā ievestā liellopa izcelsmes sertifikātā norādītos datus, tostarp datus par liellopa izcelsmi (priekštečiem). Līdz šim spēkā esošie noteikumi noteica, ka organizācija vērtē liellopa izcelsmi trijās paaudzēs. Taču pašlaik no ārvalstīm ievesto liellopu izcelsmes sertifikātos bieži vien ir norādītas tikai divas liellopu priekšteču paaudzes, kā to nosaka Eiropas Savienības prasības.

Lai kvalitatīvi un pārējām noteikumu prasībām atbilstoši ievestie liellopi tomēr tiktu uzņemti ciltsgrāmatas galvenajā daļā, grozījumi paredz atvieglot spēkā esošo regulējumu, nosakot, ka turpmāk ievestos liellopus varēs ierakstīt ciltsgrāmatas galvenajā daļā, ja tiem ir šķirnei atbilstoša izcelsme divās paaudzēs. Ievesto liellopu pirmās paaudzes pēcnācējus ciltsgrāmatā varēs ierakstīt tad, ja tiem ir šķirnei atbilstoša izcelsme trijās paaudzēs.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē www.vestnesis.lv. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2014. gada 1. jūlija noteikumos Nr. 361 “Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

 

 

Informācijas avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.