Precizēta bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība

garden_by_moonValdība otrdien, 6. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā.

 

 

Tirdzniecībā aizvien biežāk parādās mēslošanas līdzekļi ar norādi par atļauju tos izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas gan neatbilst patiesībai un māna bioloģiskos lauksaimniekus. Lai no šādām maldinošām situācijām izvairītos, turpmāk Latvijā būs iespējams šo norādi lietot tikai tiem mēslošanas līdzekļiem, kas iegūti bioloģiskajā lauksaimniecībā, kā arī Valsts augu aizsardzības dienestam būs pienākums publicēt sarakstu ar Latvijā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā esošās visas darbīgās vielas ir atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk neatbilstību un pārkāpumu gadījumos sertifikācijas iestādes varēs noteikt atkārtotu pārejas periodu ne tikai visai uzņēmuma augkopībai vai kādai no augkopības apakšnozarēm, bet arī atsevišķam apsaimniekotajam laukam.

Noteikumos veikti vairāki precizējumi. Ir precizētas situācijas, kad uz lauksaimniecības primāro produktu ražotāju, lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju netiek attiecināta prasība par saražoto produktu noteikto apjomu. Precizēti nosacījumi industriālas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem. Precizēti arī iesniedzamie dokumenti, ja uzņēmējs vēlas saīsināt pārejas periodu un paredzēt platības apsekošanu. Precizēts termiņš, kādā lauksaimnieks Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu par atļaujas izsniegšanu izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu, un vēl daži precizējumi.

Noteikumi „Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 26. maija noteikumos Nr. 485 „Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.