Precizēta kārtība tiešo maksājumu saņemšanai lauksaimniekiem

VPMValdība otrdien, 28.aprīlī, precizējusi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem, pagarinot atsevišķu iesniegumu iesniegšanas termiņu, precizējot zālāju masas novākšanas prasību un precizējot nosacījumu, kā noteikt gadu, kad juridiskas personas saimniecība uzskatāma par gados jauna lauksaimnieka dibinātu. 

Tā kā šogad pagarināts vienotā iesnieguma iesniegšanas termiņš, tad valdība noteikumos precizējusi iesniegumu iesniegšanas termiņu arī mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībniekiem – līdz 15.jūnijam. Tāpat valdība arī līdz 1.maijam pagarinājusi termiņu iesniegumam lauku bloku precizēšanai, lai lauku bloku kartēs paspētu iekļaut informāciju un precizējumus, kas var rasties tādēļ, ka šogad lauksaimniekiem būs pienākums deklarēt visu lauksaimniecības zemi un zaļināšanas maksājums (par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi) paredz prasību deklarēt ekoloģiski nozīmīgo platību.

Precizēts arī, ka līdz 15.augustam nopļautajai zālei jābūt novāktai neatkarīgi no pļaušanas reižu skaita. Tas nozīmē, ka nopļautā zālē ir jānovāc līdz 15.augustam. Taču, veicot pļaušanu pēc 15.augusta, nopļauto zāli var atstāt uz lauka.

Ir precizēts arī nosacījums gada noteikšanai, kad juridiskas personas saimniecība uzskatāma par gados jauna lauksaimnieka dibinātu. Par saimniecības dibināšanas gadu uzskatāms gads, kurā gados jauna lauksaimnieka kontrolē esošā zemnieku saimniecība vai kapitālsabiedrība iesniedz iesniegumu valsts vai ES maksājumiem, reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicēja, norādot lauksaimniecisko darbību kā darbības veidu, vai deklarē lauksaimnieciskās darbības ieņēmumus VID.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

Vairāk informācijas par noteikumiem – Ministru kabineta mājaslapā.

Avots: ZM

Comments are closed.