Precizētas lopbarības augu sēklu tirdzniecības prasības

Alfalfa-cow1Otrdien, 28. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai aktualizētu nosacījumus atbilstoši Eiropas Savienības (ES) direktīvu prasībām lopbarības augu sēklu tirdzniecības jomā.

            Izmaiņas lopbarības augu sēklu tirdzniecības prasībās nosaka, ka oficiālajā etiķetē norādāms oficiāli piešķirtais sērijas numurs. Noteikumos precizēti latviskie sugu apzīmējumi vīķiem, norādot to botānisko nosaukumu, savukārt noteikumu lopbarības kultūraugu sugu sarakstā precizēts hibrīdās airenes latīniskais nosaukums.

            Grozījumi nosacījumos paredz precizēt lopbarības augu sēklaudzētāju, sēklu sagatavotāju, saiņotāju, ievedēju un tirgotāju reģistrācijas kārtību, ieviešot klusēšanas un piekrišanas principu un nosakot, ka reģistrācijas apliecība izsniedzama pēc personas pieprasījuma elektroniska vai papīra dokumenta formā. Tāpat tiek saīsināts termiņš izmaiņu izdarīšanai sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā.

            Noteikumos arī ir precizēta minimālā dīgtspēja miežabrāļa bāzes un sertificētai sēklai, nosakot minimālo dīgtspēju – 70% līdzšinējo 75% vietā.

            Tāpat lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos svītrotas aktualitāti zaudējušās normas, tostarp prasības attiecībā uz bioloģisko un konvencionālo produktu paralēlo ražošanu, jo tā vairs nav pieļaujama, ievērojot normatīvos aktus bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē. Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 “Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi” pieejama MK tīmekļvietnē.

 

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.