Precizētas prasības eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanai

ella1Valdība otrdien, 17. jūlijā, pieņēma Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumos.

Noteikumi precizē prasības eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanai, sēklu kvalitātes novērtēšanai, sēklu dokumentācijai un sēklu tirdzniecībai. Vienlaikus tie ievieš nosacījumus fizisko personu datu apstrādei, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Personas datu apstrādes likuma.

Pašlaik noteikumi noteic, ka sēklu sertifikātā ir jābūt norādītam sēklu derīguma termiņam. Taču sēklas, tās neatbilstoši uzglabājot, var ātri zaudēt kvalitāti. Tad veidojas situācija, ka sertifikāts ir spēkā esošs, taču vizuāli redzams, ka sēklu kvalitāte ir slikta. Tāpēc no noteikumiem tiek svītrota prasība par derīguma termiņa norādīšanu sēklu sertifikātā.

No noteikumiem arī tiek svītrotas miega magones, lai novērstu pretrunas starp likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” un sēklaudzēšanas noteikumiem. Atbilstoši likumam miega magones mūsu valstī ir aizliegts audzēt, bet jāteic, ka Latvijā neviens – kopš noteikumi stājušies spēkā – nav izrādījis interesei par šā kultūrauga audzēšanu.

Noteikumos arī ir precizētas sēklaudzētājiem noteiktās prasības par kaitīgajiem organismiem sojas sēklaudzēšanas laukos.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

Avots: Zemkopības ministrija 

Comments are closed.