Precizēti nosacījumi marķētās dīzeļdegvielas piešķiršanai zemes apstrādei

dizelis_2Valdība otrdien, 24.maijā, atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus kārtībā, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi marķētai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem. Noteikumos precizētas normas, kas aktuālas marķētās dīzeļdegvielas ar samazināto akcīzes nodokļa likmi piešķiršanai lauksaimniekiem 2016./2017.saimnieciskajā gadā.

Noteikumi noteic, ka lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir tiesīgs saņemt marķēto dīzeļdegvielu, ja ir nodrošināti minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās vai akvakultūras produkcijas ražošanas. Turklāt šajos ieņēmumos netiek ieskaitīts saņemtais valsts vai ES atbalsts, izņemot atbalstu, kas piešķirts pasākumā “Bioloģiskā lauksaimniecība” un “Agrovide un klimats”, turklāt šis izņēmums būs spēkā vēl tikai 2016./2017.saimnieciskajā gadā piešķiramās dīzeļdegvielas apjoma aprēķinam, t.i., līdz 2017.gada 1.aprīlim. Atbilstoši jaunajam regulējumam noteikumos arī precizēti pasākumu nosaukumi.

Turpmāk minimālos ieņēmumus par papildus deklarētām zemes platībām rēķinās, ņemot vērā pēdējo vienotā platību maksājumu deklarēšanās periodu, nevis iepriekšējā gadā deklarēto zemes platību, kā tas bija līdz šim.

Prasību par ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas nepiemēros jauniem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, kuri reģistrējušies laikā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 1.jūnijam. Tas nepieciešams tādēļ, lai minimālie ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras ražošanas netiktu pieprasīti arī tiem pretendentiem, kas iepriekš reģistrējuši citu darbības veidu, bet laikā no iepriekšējā gada 1.aprīļa līdz kārtējā gada 1.jūnijam Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējuši darbības veidu – lauksaimniecība.

Noteikumu 1.pielikumā minēto kultūraugu un to kodu saraksts papildināts ar jauniem nosaukumiem un kodiem un tiem atbilstošo piešķiramo degvielas litrāžu uz hektāru, kā arī koriģēti esošie kodi Iekļaujot jaunus kultūraugu kodus, netiks palielināts piešķiramās dīzeļdegvielas daudzums, vienīgi tiks konkretizēts zemes izmantošanas veids.

Grozījumi paredz, ka tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas ir reģistrējušies Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), LAD lēmumu par piešķirto marķētās dīzeļdegvielas daudzumu un lēmumu par atlikušo marķētās dīzeļdegvielas daudzumu turpmāk sūtīs elektroniski.

 

Ministru kabineta noteikumi Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 “Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.