Programmā „Skolas piens” veicinās bioloģiskā piena pieejamību skolēniem

piensOtrdien, 8. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto jauno noteikumu projektu par atbalsta piešķiršanas kārtību piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs jeb programmai „Skolas piens”. Jaunie nosacījumi veicinās optimālu budžeta izlietojumu, rodot līdzekļus augstākām kvalitātes prasībām atbilstoša piena piegādei, kā arī veicinās bioloģiskā piena pieejamību pirmsskolas un 1.–9. klases skolēniem.

Lai veicinātu bioloģiski ražotā piena piegādi programmā „Skolas piens”, jaunā atbalsta piešķiršanas kārtība paredz, ka pienam, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, var tikt piemērota papildu piemaksa.

Tāpat jaunā atbalsta piešķiršanas kārtība nosaka tādus valsts līdzfinansējuma noteikšanas principus, kas pamatoti ar reālo tirgus situāciju attiecībā uz svaigpiena iepirkuma cenām un pasterizēta piena ražošanas un piegādes izmaksām. Noteikumi paredz, ka valsts līdzfinansējuma likme (par 1 litru produkta) būs mainīga pa ceturkšņiem, pamatojoties uz trīs iepriekšējo mēnešu vidējās svaigpiena iepirkuma cenas līmeni, kā arī uz kārtējam mācību gadam noteikto pārējo izmaksu (pārstrāde, piegāde u.c.) līmeni.

Jaunajā kārtībā ietverts arī nosacījums par atšķirīgu valsts līdzfinansējuma likmi atkarībā no tā, vai piens tiek piegādāts ne vairāk kā 250 ml lielā iepakojumā (t.i., vienas porcijas iepakojumā) vai vairāk nekā 250 ml lielā iepakojumā, no kura var iegūt vairāk par 1 porciju. Plānots, ka tādējādi tiks veicināta individuālai izdalīšanai vairāk piemērotā tilpumā fasēta piena piegāde, kas atvieglos produktu izdalīšanu izglītojamiem.

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumus Nr. 106 „Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” un stāsies spēkā no šī gada 1. oktobra. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs” pieejama MK mājaslapā.

 

Avots: Zemkopības ministrija

Comments are closed.