Projekts ATLAS aicina iesniegt inovatīvas idejas un risinājumus

atlLauksaimniecības nozares pastāvīgā attīstība ietver arī jaunāko tehnoloģiju iekļaušanu un pielāgošanu. ES pētniecības un atbalsta programmas Apvārsnis 2020 projekts — Sadarbspējas un analīzes sistēma inovatīvai, datu vadītai lauksaimniecībai (ATLAS) meklē lauksaimniecības tehnikas, sensoru un datu apstrādes pakalpojumu sadarbspējas iespējas, lai palielinātu produktivitāti ilgtspējīgā veidā. Uzņēmumi līdz 2020. gada 15. septembrim var iesniegt inovatīvas idejas un risinājumus un iegūt ES finansējumu.

Digitalizācija lauksaimniecības nozarē nodrošina lauksaimniekiem jaunas ierīces un pakalpojumus, piemēram, sensorus, aktuatorus, laikapstākļu informāciju, dronus un satelītattēlus, kas ļauj optimizēt resursus, uzlabot produktivitāti un vienlaikus mazināt ietekmi uz vidi. Lai veicinātu lauksaimniecības pārveidošanu šādā veidā, ir vajadzīga vispārēja datu vadīta lauksaimniecības platforma, lai apvienotu datu kopas un radītu jaunus pakalpojumus, pamatojoties uz nozares vajadzībām.

Jaunā ATLAS projekta mērķis ir attīstīt atvērtu, sadalītu un paplašināmu datu platformu, pamatojoties uz mikropakalpju arhitektūru. Tādējādi tā piedāvās inovatīvus, datu vadītus pakalpojumus lauksaimniecībā, lai palīdzētu uzlabot lauksaimnieku efektivitāti ilgtspējīgā veidā. ATLAS apvieno 30 lauksaimniecības nozares ieinteresētu personu un pētnieku konsorciju no septiņām Eiropas valstīm.

Konsorcijs, izmantojot atklātu konkursu, tagad meklē inovatīvas idejas un risinājumus jaunu pakalpojumu attīstībai, kas padarīs ATLAS platformas izmantošanu par tehnisku pamatu. Līdz 2020. gada 15. septembra pulksten 23.59 (CEST laiks) ieinteresētie uzņēmumi varēs iesniegt savus priekšlikumus vietnē www.atlas-h2020.eu/open-call.

“Mūsdienu lauksaimniecībā rodas daudzi vides, ekonomiskie un sabiedrības izaicinājumu. Sabiedrības informētība par ietekmi uz vidi palielinās, turklāt pieaug pieprasījums pēc ilgtspējīgā veidā ražotas pārtikas. Nākamās paaudzes lauksaimniekiem ir jāapzinās šīs problēmas, un digitalizācija ir pamata tehnoloģija, kas viņiem to palīdzēs īstenot,” teic Dr. Stefans Rillings (Stefan Rilling), ATLAS koordinators no Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmas institūta (IAIS).

Inovatīvie uzņēmumi saņems darbības uzsākšanas finansējumu pakalpojumiem, kurus tie nodrošina, izmantojot platformu. Piedāvātajiem risinājumiem līdztekus lauksaimniecības pievienotās vērtības posmiem ir jāpiedāvā klientiem vai ieinteresētajām personām nepārprotama pievienotā vērtība un jākoncentrējas uz tādu pakalpojumu attīstību, kas veido un paplašina projektā īstenoto scenāriju izmantošanu. Konkursā ir aicināti piedalīties ieinteresētie uzņēmumi, kas reģistrēti kādā no ES dalībvalstīm vai kādā no Apvārsnis 2020 valstīm.

2020. un 2021. gadā ATLAS konsorcijs atklātā konkursā divos posmos izraudzīsies finansējumam 5–10 uzņēmumus, piešķirot katram izmantošanas variantam vidējo summu 52 500 EUR. Turklāt sekmīgiem dalībniekiem būs iespēja kļūt par ATLAS ekosistēmas daļu un gūt ieguvumus no lietotāju, pakalpojumu sniedzēju, pētnieku un politikas veidotāju plašā tīkla. Visi finansētie uzņēmumi kādā no inovāciju centra pieciem pasākumiem Demonstrācijas dienā iepazīstinās ar saviem risinājumiem projektā ieinteresētās personas un ieinteresētās trešās personas.

Par ATLAS [saite]

Projekts ATLAS darbosies 36 mēnešus, un tajā ir iesaistīti 30 partneri no septiņām Eiropas valstīm: Vācijas, Šveices, Grieķijas, Itālijas, Rumānijas, Spānijas un Latvijas. ATLAS konsorcija pārbaudes vietas ietver 13 lauksaimniecības uzņēmumu, kas atrodas dažādās ģeogrāfiskās vietās Eiropā un ir ar dažādu saimniecību lielumu un ražoto produkciju. Piecas no tām ir tikai pētniecības saimniecības, sešas ir komerciālas saimniecības, un divas ir kombinētas pētniecības/komerciālas saimniecības. Eksperimentālie pētījumi tiks veikti piecos inovāciju centros pārbaudes vietās ciešā sadarbībā ar lietotājiem. ATLAS izcili apvieno ieinteresētās personas, kuras aktīvi ir darbojušās automatizācijas, IoT un robotikas jomā jau laikā, kad jēdziens “viedā lauksaimniecība” vēl nebija radīts. Šo projektu koordinē Fraunhofera Integrālo shēmu analīzes un informācijas sistēmu institūts (IAIS).

 

 

Kontaktinformācija:
Regine Heue
mārketinga un komunikācijas vadītāja
[email protected]

Comments are closed.